Wiadomości Branżowe

Akcje FAST FINANCE S.A. wracają do obrotu giełdowego

FAST FINANCE, notowana na GPW spółka wyspecjalizowana w windykacji portfeli wierzytelności detalicznych, zakończyła proces scalania akcji w stosunku 4:1. Wznowienie obrotu akcjami w systemie notowań jednolitych nastąpi w najbliższy wtorek, 9 grudnia 2014 r. Celem scalenia akcji było przywrócenie notowań akcji FAST FINANCE w systemie notowań ciągłych.

W efekcie scalenia od 9 grudnia br. na GPW notowanych będzie łącznie 13.750.000 akcji FAST FINANCE serii B i C, zarejestrowanych w KDPW pod kodem PLFSTFC00012 (11.250.000 akcje serii A, jako uprzywilejowanych co do głosu, nie zostało wprowadzonych do giełdowego obrotu).

Scalenie akcji jest ważnym wydarzeniem dla naszej spółki. Zależało nam na przygotowaniu się do grudniowej rewizji Listy Alertów GPW i opuszczenia segmentu „spółek groszowych”. Powrót do notowań ciągłych pozwoli na zwiększenie płynności obrotu na akcjach FAST FINANCE. Jest to ważna kwestia zarówno dla nas jak i uczestników rynku, co potwierdzają sygnały docierające bezpośrednio od inwestorów – mówi Jacek Daroszewski, prezes zarządu FAST FINANCE.

Spółka została zakwalifikowana przez GPW do Listy Alertów, czyli segmentu tzw. „spółek groszowych”, w marcu br. Akcje spółek znajdujących się na liście są wyłączone z indeksów giełdowych, a ich notowania odbywają się w sposób jednolity. W związku z tym spółka podjęła pierwsze kroki prawne w celu przeprowadzenia scalenia akcji już w czerwcu. Zgodnie z regulacjami GPW najbliższa aktualizacja Listy Alertów zostanie dokonana pod koniec grudnia.

Na potrzeby procedur związanych ze scalaniem akcje spółki zostały wycofane z obrotu w okresie od 27 listopada do 8 grudnia 2014 r. włącznie. Dzień Referencyjny przypadał 1 grudnia 2014 r. Po scaleniu, akcje o nowej jednostkowej wartości nominalnej w wysokości 0,04 zł (zmiana z 0,01 zł) zostały wydane każdemu akcjonariuszowi spółki proporcjonalnie do stanu posiadana określonego na ten dzień. Tzw. niedobory scaleniowe w łącznej liczbie 312 sztuk, na rachunkach akcjonariuszy nie posiadających liczby akcji podzielnej przez liczbę cztery, zostały uzupełnione akcjami Jacka Daroszewskiego, prezesa zarządu.


dostarczył infoWire.pl

Źródło Fast Finance. Dostarczył

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy