Dotacje z UE

Jak starać się o dofinansowanie?

Jak starać się o dofinansowanie?
Ponad 1,7 mld euro wynosi wkład wspólnotowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Śląskiego. Z tej kwoty ponad 180 mln euro zostanie przeznaczone na

Ponad 1,7 mld euro wynosi wkład wspólnotowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Śląskiego. Z tej kwoty ponad 180 mln euro zostanie przeznaczone na wsparcie projektów dotyczących ochrony środowiska. Dla przedsiębiorców, którzy chcą wykorzystać te możliwości BRE Bank, wspólnie z Management & Consulting Group przygotował seminarium, podczas którego organizatorzy przedstawią możliwości inwestowania ze środków UE i podzielą się z firmami praktycznymi wskazówkami.

Seminarium odbędzie się 28 listopada w siedzibie Oddziału Korporacyjnego BRE Banku w Katowicach, przy ul. Powstańców 43.

W trakcie warsztatów przedsiębiorcy planujący nowe inwestycje będą mieli okazję zapoznać się z założeniami, zakresem wsparcia i możliwościami pozyskania dofinansowania w ramach programów operacyjnych przygotowanych na lata 2007-2013. Poznają możliwości finansowania projektów z udziałem środków unijnych z zakresu ochrony środowiska, energetyki odnawialnej i alternatywnej. Eksperci BRE Banku i Management & Consulting Group omówią najważniejsze czynniki, jakie decydują o przyznaniu wsparcia.

„Na lata 2007- 2013 wkład wspólnotowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Śląska wynosi ponad 1,7 mld euro”- mówi Sławomir Kołtowski, wiceprezes zarządu Management & Consulting Group. „Ta kwota, oraz środki w programach krajowych stwarzają ogromne możliwości dla tych, którzy chcą realizować inwestycje”- dodaje.

Zgodnie z nowymi założeniami polityki regionalnej najważniejsze cele, jakie stoją obecnie przed lokalnymi przedsiębiorcami to wzrost konkurencyjności oraz zatrudnienia w regionie. Przedsiębiorcy potrzebują wsparcia w zakresie korzystania ze środków UE, dlatego BRE Bank kładzie bardzo mocny nacisk na ich edukację oraz współpracę.

„BRE Bank, stawiając, przede wszystkim, na najwyższej jakości doradztwo jest ze swoim klientem już na etapie konstruowania wniosku. Współpraca z przedsiębiorcami zaczyna się od zrozumienia potrzeb i planów klienta, dla którego wskazujemy źródła finansowania, warianty montaży finansowych oraz zasady i możliwości pozyskania dostępnej pomocy publicznej – tak krajowej, jak i unijnej. Na celu mamy przede wszystkim sukces planowanych przedsięwzięć i skuteczność podejmowanych działań. Jak pokazują wyniki, taka strategia przynosi efekty” – mówi Jarosław Fordoński, dyrektor Biura ds. Unii Europejskiej w BRE Banku.

A to już wiesz?  Ponad 100 mld euro do wzięcia

Co decyduje o przyznaniu wsparcia?

Doświadczenia lat 2004-2006 wskazują, że w procesie ubiegania się o środki unijne czynnikiem sukcesu jest prawidłowe przygotowanie wniosku oraz kompletność złożonej aplikacji.

Aby skuteczne przejść przez wszystkie trzy etapy oceny wniosku, czyli: ocenę formalną, techniczno-ekonomiczną oraz merytoryczną projektu, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, aby:

*
projekty były spójne i przemyślane oraz zgodne z kryteriami dostępu,
*
wnioski zawierały całą niezbędną i kompletną dokumentację,
*
zobowiązania były realne i możliwe do wykonania oraz rozliczenia w terminie
*
zostały zapewnione źródła finansowania planowanej inwestycji.

„Kluczem do sukcesu jest przede wszystkim cierpliwość i skrupulatność. O przyznaniu dofinansowania decyduje także dobra kondycja finansowa przedsiębiorcy oraz wysoka pozycja na liście projektów rekomendowanych do wsparcia”- dodaje Jarosław Fordoński.

Patronat medialny nad konferencją objął magazyn Euro Ekspert.

hastagi na stronie:

#dopłaty do gryki #dopłata do gryki

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy