Dopłaty Wiadomości Branżowe

Kwiecień miesiącem wzrostów w Rainbow Tours

Zarząd Rainbow Tours S.A. informuje, że wartość jednostkowych przychodów ze sprzedaży z tytułu organizacji imprez turystycznych w miesiącu kwiecień 2012 r. wyniosła 21,3,mln PLN, co w porównaniu z analogicznym okresem 2011 r., w którym przychody wyniosły 12,7 mln PLN, co stanowi wzrost sprzedaży o 67,7 %.

Przychody ze sprzedaży spółki w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2012 roku wyniosły 95,5 mln zł i są wyższe o 54,8 %, od przychodów za okres od 1 stycznia – 30 kwietnia 2011 roku, które wyniosły 61,7 mln zł.

Zarząd Rainbow Tours S.A. informuje, że wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. (bez wyłączeń konsolidacyjnych) wyniosła w miesiącu kwietniu 2012 r. 23,8 mln PLN, co w porównaniu z analogicznym okresem 2011 r., w którym przychody wyniosły 15,8 mln PLN, stanowi wzrost sprzedaży o 50,6 %. Przychody ze sprzedaży Grupy w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2012 roku wyniosły 104,1 mln zł i są wyższe o 47,5 %, od przychodów za okres od 1 stycznia – 30 kwietnia 2011 roku, które wyniosły 70,6 mln zł.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy