Wiadomości Branżowe

Komunikat po posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółek BRE Ubezpieczenia sp. z o.o. i BRE Ubezpieczenia TUiR S.A.

W dniu 16 listopada br. Rada Nadzorcza spółek BRE Ubezpieczenia sp. z o.o. i BRE Ubezpieczenia TUiR S.A. podjęła uchwałę o odwołaniu Pani Elżbiety Pacholczuk ze stanowiska Członka Zarządu spółek. Odejście ze stanowiska

W dniu 16 listopada br. Rada Nadzorcza spółek BRE Ubezpieczenia sp. z o.o. i BRE Ubezpieczenia TUiR S.A. podjęła uchwałę o odwołaniu Pani Elżbiety Pacholczuk ze stanowiska Członka Zarządu spółek. Odejście ze stanowiska nastąpi z dniem 30 listopada br.

Rada Nadzorcza podziękowała Pani Pacholczuk za dotychczasową ponad 5-letnią współpracę i wkład w budowę spółek.

Pani Elżbieta Pacholczuk pełniła swoją funkcję od 2006 roku, współtworząc BRE Ubezpieczenia od momentu jej założenia. Była odpowiedzialna za obszar aktuarialny, reasekurację, zarządzanie wierzytelnościami i inwestycje.

W Zarządzie spółek BRE Ubezpieczenie pozostają bez zmian: Paweł Zylm – Prezes Zarządu, Małgorzata Knut – Członek Zarządu i Jarosław Górski – Członek Zarządu.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy