Dopłaty Wiadomości Branżowe

Branża nieruchomości w europejskim wymiarze

Jaka jest sytuacja sektora nieruchomości komercyjnych w państwach Europy Centralnej? Jak banki oraz instytucje finansowe oceniają bezpieczeństwo inwestycyjne w branży? Gdzie szukać funduszy na realizacje inwestycji? Odpowiedzi na te i inne

Jaka jest sytuacja sektora nieruchomości komercyjnych w państwach Europy Centralnej? Jak banki oraz instytucje finansowe oceniają bezpieczeństwo inwestycyjne w branży? Gdzie szukać funduszy na realizacje inwestycji? Odpowiedzi na te i inne pytania udzielą uczestnicy paneli dyskusyjnych poświęconych nieruchomościom komercyjnym na majowym, IV Europejskim Kongresie Gospodarczym. 

Podczas cyklu regionalnych konferencji Property Forum zgodziliśmy się, że sektor nieruchomości to ważne ogniwo polskiej gospodarki. IV Europejski Kongres Gospodarczy to idealna okazja, aby spojrzeć na branżę w szerszym, europejskim wymiarze. W maju w Katowicach debatować będziemy nad kondycją sektora w wymiarze Europy Centralnej, sprawdzimy jak kształtować się będzie popyt i podaż nowoczesnych powierzchni komercyjnych, wskażemy nowe trendy w projektowaniu obiektów handlowych i biurowych – zapowiada Robert Posytek, redaktor naczelny portalu Propertynews.pl, należącego do Grupy PTWP-ONLINE.

Obraz sektora nieruchomości komercyjnych w poszczególnych państwach regionu, prognozy dla rynku na nadchodzące lata, strategie ekspansji deweloperów, źródła finansowania inwestycji, aktywność funduszy inwestycyjnych w zakresie możliwości finansowania nowych inwestycji, certyfikacja obiektów – to tylko wybrane z zagadnień sektora nieruchomości, o których będzie mowa podczas IV Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Wśród kolejnych tematów znajdują się m.in.: inwestycje komercyjne zmieniające obraz miast, rola współpracy na linii miasto-inwestor, dobre i złe praktyki w relacjach między partnerem prywatnym a publicznym, a także zagadnienia związane z centrami badawczo-rozwojowymi (R&D), centrami usług (BPO, SSC) oaz shared services. Paneliści przedyskutują stan obecny sektora i perspektywy rozwoju, wpływ oddziaływania centrów usług i centrów badawczo-rozwojowych na gospodarkę, atrakcyjność inwestycyjną państw Europy Centralnej dla inwestorów, warunki sprzyjające lokowaniu inwestycji w centra usług dla biznesu oraz politykę władz wobec tego typu przedsięwzięć.

W sesjach nieruchomościowych IV Europejskiego Kongresu Gospodarczego wezmą udział m.in.: Ilona Antoniszyn-Klik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki; Tomasz Buras, Dyrektor Działu Wynajmu Powierzchni Biurowych w Savills Polska; Iwona Chojnowska-Haponik, Dyrektor Departamentu Inwestycji Zagranicznych w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych; Rüdiger Dany, Prezes Zarządu ECE Projektmanagement Polska; Hadley Dean, Partner Zarządzający na Europę Wschodnią w Colliers International; Michał Goli, Prezes Zarządu GC Investment; Jolanta Kalecińska, Partner w Kancelarii Prawnej White & Case W. Daniłowicz, W. Jurcewicz i Wspólnicy; Teresa Kamińska, Prezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej; Piotr Krawczyński, Dyrektor Zarządzający i Członek Zarządu w Kulczyk Silverstein Properties; Jan Mroczka, Prezes Zarządu w Rank Progress; Waldemar Olbryk, Prezes Zarządu Skanska Property Poland; Edgar Rosenmayr, Dyrektor Zarządzający i Członek Zarządu Kulczyk Silverstein Properties; Arkadiusz Rudzki, Leasing and Asset Director Skanska Property Poland; Borja Sierra, Chief Executive Continental Europe w Savills; Manfred Wiltschnigg, Członek Zarządu IMMOFINANZ; Piotr Wojaczek, Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Ryszard Zembaczyński, Prezydent Opola.

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC), największa impreza biznesowa w Europie Centralnej odbędzie się między 14. a 16. maja w jedenastu katowickich lokalizacjach. Trzy kongresowe dni wypełnią liczne debaty, spotkania, wydarzenia towarzyszące, w których weźmie udział około sześć tys. gości z całego globu. Jedna ze ścieżek tematycznych Kongresu poświęcona zostanie sektorowi nieruchomości komercyjnych w Polsce i Europie Centralnej, inwestycjom komercyjnym w przestrzeni miejskiej, oraz sektorowi BPO, shared services i centrów R&D.

###

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach to największa impreza biznesowa w Europie Środkowej, trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem najważniejszych osobistości świata polityki, biznesu, nauki oraz ekonomii. Podczas EEC 2011, w 100 sesjach tematycznych, debatach i imprezach towarzyszących wzięło udział
około 6000 gości z Polski i z zagranicy.

Europejski Kongres Gospodarczy został uznany za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy, tezy wystąpień najważniejszych uczestników są często cytowane i szeroko komentowane.

Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP SA, wydawca m.in. Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portalu wnp.pl.

Więcej informacji o Europejskim Kongresie Gospodarczym 2012 – www.eecpoland.eu

Zapraszamy również:

Facebook: http://www.facebook.com/EECKatowice

Twitter: https://twitter.com/EECKatowice

Blip: http://eeckatowice.blip.pl/

Wirtualne biuro prasowe: http://media.eecpoland.eu/

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy