Dopłaty Dotacje z UE

Zaświadczeniowy rekord

Już ponad 340 tys. zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek wydał ZUS swoim klientom od ręki. Tylko w marcu przedsiębiorcy odebrali na cito blisko 50 tys. takich zaświadczeń.

Właśnie minął rok od czasu gdy Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wydawanie zaświadczeń o niezleganiu w opłacaniu składek od ręki. Na podkreślenie zasługuje fakt, że ZUS zdecydował się na wprowadzenie tego ułatwienia, mimo że przepisy w tej materii nie uległy zmianie. W sprawie wydawania zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek nadal obowiązującym prawnie terminem jest siedem dni. Jak jednak widać po statystyce wprowadzenie szybkiej procedury wydawania zaświadczeń było bardzo dobrym ruchem. Przedsiębiorcy gremialnie zaczęli korzystać z tej możliwości.

Do końca marca na salach obsługi klienta ZUS zostało wydanych od ręki aż 344 809 zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek. W samym 2011 r. przedsiębiorcy otrzymali na cito już 114 855 tego typu dokumentów. Rekordowym okazał się marzec tego roku, w którym od ręki na salach obsługi zostało wydanych 47 399 zaświadczeń.

Z możliwości odebrania od ręki zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek mogą korzystać wszyscy ci przedsiębiorcy, którzy nie mają żadnych zaległości i błędów na koncie w ZUS. Nie może się też toczyć wobec nich żadne postępowanie wyjaśniające. Jeżeli płatnik składek spełnia te warunki zaświadczenie o niezaleganiu otrzymuje w ciągu ok. 15 minut od złożenia wniosku na sali obsługi klienta ZUS. Jedynie w przypadku spraw wymagających wyjaśnienia zachowany został dotychczasowy tryb wystawiania dokumentów.

ZUS przypomina jednocześnie, że wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek można złożyć także przez Internet, za pośrednictwem Elektronicznego Urzędu Podawczego, dostępnego pod adresem: www.eup.zus.pl .

http://www.pressoffice.pl/finanse,t631628991?more=1791301408

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #aplikacji   #bankowo   #banku   #klient   #mbank   #salda   #systemy operacyjne   #upro   #wska