Dopłaty Wiadomości Branżowe

Wysoka ocena Standard & Poor’s dla PKO Banku Polskiego

Agencja ratingowa wysoko oceniła wiarygodność finansową PKO Banku Polskiego przyznając mu oceny A-(ocena długookresowa) /A-2 (ocena krótkookresowa) z perspektywą stabilną. W uzasadnieniu analitycy Standard & Poor’s podkreślili pozycję rynkową i silną bazę kapitałową Banku oraz potencjał generowania przychodów przy jednocześnie umiarkowanym ryzyku i wystarczającej płynności. Jest to najwyższa ocena kredytowa polskiej spółki dokonana przez Standard & Poor’s.

Perspektywa stabilna odzwierciedla przekonanie analityków Agencji o długoterminowej zdolności PKO Banku Polskiego do utrzymania wiodącej pozycji w polskim sektorze bankowym oraz zapewnienia odpowiedniego zaplecza kapitałowego umożliwiającego dalszy wzrost aktywów.

W ocenie Standard & Poor’s przychody Banku, generowane głównie z działalności detalicznej są przewidywalne i będę stanowić bezpieczny bufor dla wysokiego ryzyka kredytowego. Korzystnie oceniony został wskaźnik kredytów do depozytów, znacznie poniżej średniej dla sektora. Analitycy docenili również efektywność kosztową Banku mimo jego silnej ekspansji rynkowej.

Agencja zwróciła uwagę na wysoką wiarygodność kredytową PKO Banku Polskiego, wzmacnianą udziałem Skarbu Państwa w akcjonariacie oraz wiodącą pozycję rynkową w sektorze.

Ocena Agencji potwierdza wysoką skuteczność działania PKO Banku Polskiego i jest wyrazem zaufania rynku do realizowanej przez Bank strategii. Osiągane wyniki finansowe oraz pozycja rynkowa wyróżniają Bank na tle konkurentów i gwarantują stabilny, wysoki poziom bezpieczeństwa, tak dla klientów, jak i inwestorów. Jest to szczególnie istotne w okresie wciąż dużej niepewności na rynkach. Dobra ocena kredytowa jest dla nas szczególnie istotna, ponieważ planujemy dalsze emisje obligacji na rynku krajowym i międzynarodowympowiedział Paweł Borys, Dyrektor Zarządzający ds. Strategii i Inwestycji PKO Banku Polskiego.

W ostatnich kwartałach 2011 roku wysokie oceny wiarygodności finansowej PKO Banku Polskiego potwierdziły pozostałe wiodące agencje ratingowe Moody’s Investors Service i Fitch Ratings. W sierpniu 2011 roku agencja Fitch Ratings podtrzymała rating wsparcia dla Banku na poziomie „2”. W marcu 2012 roku agencja ratingowa Moody’s Investor Services poinformowała o podtrzymaniu wszystkich dotychczas nadanych Bankowi ocen ratingowych.

W kwietniu 2012 r. PKO Bank Polski podjął decyzję o zamówieniu drugiego pełnego ratingu Banku w agencji Standard & Poor’s, ze względu na swoje długoterminowe plany emisji obligacji na rynku polskim i międzynarodowym.

***

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Skonsolidowany zysk netto PKO Banku Polskiego za 2011 rok wyniósł 3,8 mld zł. Bank jest regularnie nagradzany w prestiżowych rankingach. Został uhonorowany nagrodą „Bank of the Year in Poland” przyznawaną przez międzynarodowy miesięcznik The Banker. Doceniono zarówno jego wyniki finansowe, jak i kompleksową modernizację. Instytut Rachunkowości i Podatków uhonorował Raport roczny PKO Banku Polskiego za 2010 rok Nagrodą Główną w konkursie „The Best Annual Report” w kategorii Banki i instytucje finansowe. Dwa produkty PKO Banku Polskiego: kredyt gotówkowy i lokata bankowa, zostały nagrodzone przez miesięcznik Reader’s Digest certyfikatami “Produkt Roku 2011” jako najczęściej i najchętniej wybierane przez klientów. Bank jest też m.in. laureatem “Złotego Bankiera” za najlepszy na rynku kredyt hipoteczny, zwycięzcą konkursu “Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”, posiadaczem certyfikatu “Firma Przyjazna Klientowi” oraz najlepszym bankiem komercyjnym według Warsaw Business Journal. Innowacyjne rozwiązania bankowości korporacyjnej PKO Banku Polskiego zostały nagrodzone w konkursie Europrodukt. Bank otrzymał w ostatniej edycji tego konkursu trzy statuetki w kategorii produkt – za rachunek płacowy i skonsolidowany oraz rachunek escrow. Ponadto system bankowości elektronicznej iPKO Biznes po raz drugi zdobył Medal Europejski. PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju, o czym świadczy pozycja lidera rankingu “Top Marka” według magazynu Press oraz tytuł Marki Godnej Zaufania przyznany przez miesięcznik Reader’s Digest. Jest także najdroższą marką na polskim rynku bankowym. Specjaliści z magazynu The Banker wycenili jej wartość na 1,5 mld dolarów, a w rankingu Rzeczpospolitej „Polskie Marki 2011” jej wartość została określona na 3,75 mld złotych. Działalność filantropijna PKO Banku Polskiego została doceniona przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, która przyznała Bankowi oraz Inteligo Financial Services statuetkę Dobroczyńcy Roku 2010, oraz przez Forum Darczyńców w Polsce, które przyznało Bankowi Nagrodę Specjalną za długoletnie i konsekwentne wspieranie działań społecznie użytecznych.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #cej   #LTRO   #Skarb Pa   #wno