Wiadomości Branżowe

Pozostało tylko 7 dni na przygotowanie wniosków na kluczowy konkurs dla innowacyjnych przedsięwzięć – PO IG Działanie 4.4

Już tylko do 5 czerwca trwa nabór wniosków o dofinansowanie do Działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”. To już ostatnia szansa w ramach puli budżetowej 2007-2013, aby uzyskać dofinansowanie w ramach tego kluczowego i tak popularnego pośród polskich przedsiębiorców konkursu.

Działanie 4.4 PO IG to dofinansowanie skierowane do przedsiębiorstw z sektora MŚP czyli mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw na projekty inwestycyjne związane z zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych, produktowych, usługowych lub organizacyjnych (rozwiązania technologiczne i organizacyjne stosowane na świecie nie dłużej niż 3 lata).

Kryterium minimalnej wartości inwestycji, o której dofinansowanie można się ubiegać, wynosi 8 mln złotych. Ustanowiony tzw. próg wejścia może być pewnym utrudnieniem dla mikro bądź małego przedsiębiorstwa, ale warto o nie walczyć, gdyż środki będą przyznawane zgodnie z mapą pomocy publicznej (od 40 do 70% kosztów kwalifikowanych). A to w przypadku mikro i małych firm, realizujących projekty o minimalnej wartości 8 mln zł, przekłada się na 5,6 mln zł bezzwrotnej dotacji.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkurs w dniu 24 kwietnia 2013 r., a nabór wniosków jest prowadzony w terminie od 15 maja 2013 r. tylko do 5 czerwca 2013 r. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach tej rundy aplikacyjnej wynosi 850 mln zł.

W przypadku działania 4.4. kluczowe jest właściwe przygotowanie dokumentacji spełniającej nie tylko obowiązkowe kryteria formalne i merytoryczne, ale również szereg kryteriów fakultatywnych (punktowych). Jest to szczególnie istotne, gdyż o dofinansowanie powalczą setki firm z całej polski więc konkurencja będzie duża. Nie wystarczy spełnić tzw. niezbędnego minimum czyli osiągnąć 75 ze 100 punktów. W przypadku planowanego konkursu liczyć się będzie każdy punkt oraz oczywiście dobrze przeprowadzona prezentacja podczas panelu ekspertów.

Dodatkowo w obecnym konkursie bardzo dokładnie i wnikliwie weryfikowana będzie wykonalność projektu. Na podstawie załączonych do wniosku dokumentów PARP oceni, czy posiadamy komplet dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji inwestycji (m.in. licencji, pozwoleń oraz decyzji, w tym również decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz kompletu dokumentacji związanej z oceną oddziaływania projektu na środowisko, jeśli taka ocena jest wymagana).

To właśnie przygotowanie spójnej i kompletnej dokumentacji spełniającej wszelkie kryteria stanowi największą trudność. Przedsiębiorcy mogą to zrobić samodzielnie, jednak co raz więcej firm korzysta z usług firm doradczych. Warto jednak sprawdzić, czy dana firma i opiekujący się nami doradca ma doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków z działania 4.4.

Dla ADM Consulting Group S.A. pozyskiwanie kapitału z dotacji unijnych na innowacyjne projekty inwestycyjne to kluczowy element oferty doradczej. Skuteczność firmy została potwierdzona w najnowszym rankingu magazynu Fundusze Europejskie „Najskuteczniejszych firm doradczych w 2012 roku” w kategorii kredytu technologicznego, w którym spółka zdobyła 1 miejsce zarówno w wysokości dotacji, jak i projektów zakwalifikowanych do dofinansowania oraz wysokie miejsca w pozostałych kategoriach rankingu.

Mimo że działanie 4.4 POIG jest jednym z najbardziej pracochłonnych i stosunkowo trudnych konkursów, to jest to ostatnia możliwość dofinansowania tak dużych inwestycji wdrożeniowych w tej perspektywie budżetowej. Nie bez znaczenia jest również bardzo wysoka kwota dotacji, którą można uzyskać. Dlatego eksperci ADM Consulting Group radzą, aby pozostałe kilka dni do złożenia wniosków o dofinansowanie poświęcić na dopracowanie nawet najdrobniejszych szczegółów i niuansów opracowywanych dokumentów aplikacyjnych. 


 

Informacje o firmie:

ADM Consulting Group S.A. to firma świadcząca wysokospecjalistyczne usługi doradcze dla sektora przedsiębiorstw, jednostek naukowych oraz samorządowych. Spółka specjalizuje się: w doradztwie w zakresie pozyskiwania finansowania inwestycji rozwojowych (w szczególności dotacji unijnych), doradztwie strategicznym, fuzjach i przejęciach (M&A) oraz szkoleniach biznesowych.

 

Od 2007 roku ADM Consulting Group świadczyła usługi doradcze blisko 550 podmiotom gospodarczym, a dzięki jej pomocy Klienci pozyskali ponad 1,2 mld zł  na realizacje swoich inwestycji.

Źródło ADM Consulting Group. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts