Wiadomości Branżowe

Pierwszy kwartał Ergo Hestii na plusie: nowe produkty, zadowoleni klienci, stabilny wzrost

Teaser

Grupa Ergo Hestia rośnie stabilnie: wprowadzenie nowego produktu Ergo 7, najniższy wskaźnik skarg na polskim rynku i dodatnie wyniki finansowe wszystkich spółek grupy to najważniejsze wydarzenia pierwszego kwartału sopockiej grupy.

Wszystkie spółki ubezpieczeniowe Grupy Ergo Hestia zebrały w pierwszym kwartale 2013 r. ponad 951,45 mln zł składek ubezpieczeniowych. Każda z nich wypracowała zysk netto, w sumie 62,86 mln zł. Wynik techniczny Grupy przekroczył 31,80 mln zł.

W Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeń Ergo Hestia, największej spółce Grupy oferującej ubezpieczenia majątkowe, składka przypisana brutto wyniosła w pierwszym kwartale tego roku 668,68 mln zł. Firma rozwijała się z dynamiką 101,02 proc. MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń, druga spółka majątkowa Grupy, zebrała w pierwszym kwartale 157,37 mln zł składki – to dynamika na poziomie 93,69 proc., a Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia pozyskało w tym czasie 125,41 mln zł składki (dynamika 60,93 proc.).

– Ten rok jest wymagający dla wszystkich ubezpieczycieli. Jesteśmy na to przygotowani i rośniemy stabilnie. Wypracowaliśmy solidny zysk. Jako Grupa rozwijamy się sprzedażowo nieco wolniej niż w tym samym okresie ub.r., ale nadal bardzo rentownie. Konsekwentnie wprowadzamy też projekty, które pozwolą nam wyprzedzić rynek – komentuje Grzegorz Szatkowski, wiceprezes STU Ergo Hestia ds. finansowych.

Zgodnie ze strategią rozwoju, sopocka grupa ma środki nie tylko na złagodzenie spowolnienia, ale i na rozwój: korzysta z zasobów, które zgromadziła w rekordowym roku 2012.

To pozwoliło Ergo Hestii wprowadzić w lutym nowe rozwiązanie dla klientów indywidualnych – Ergo 7. Dzięki matrycy ubezpieczeniowej Ergo 7 pozwala klientowi swobodnie dobierać ryzyka, umożliwia też budżetowanie ubezpieczeń i ułatwia agentom doradztwo.

– Opinie klientów i pośredników potwierdzają, że Ergo 7 pozwala łatwo i w przejrzysty sposób dobrać zakres oferty do swoich możliwości finansowych. To nowe doświadczenie ubezpieczeniowe. Mamy nadzieję, że wyznaczy standard rynku tak, jak niegdyś pakiet Hestia 7. Właśnie takiego produktu poszukuje dziś wymagający klient, co pozwala firmie walczyć na trudnym rynku jakością, nie ceną – mówi Małgorzata Makulska, wiceprezes STU Ergo Hestia ds. sprzedaży i marketingu.

Sopocki ubezpieczyciel stale podnosi też poprzeczkę jakości obsługi klienta. Po raz drugi z rzędu z rocznego raportu Rzecznika Ubezpieczonych wynika, że klienci STU Ergo Hestia skarżą się najmniej. To wynik wdrożenia pierwszego w Polsce kompleksowego systemu zarządzania skargami i problemami klientów.

 

DANE FINANSOWE SPÓŁEK

Wszystkie trzy największe spółki Grupy Ergo Hestia: STU Ergo Hestia, STU na Życie Ergo Hestia i MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń odnotowały w pierwszym kwartale roku 2013 dodatniewyniki finansowe. Dynamika sprzedaży w przypadku ubezpieczeń majątkowych sięgnęła 99,54 proc. w porównaniu z tym samym okresem roku 2012. STU Ergo Hestia: 101,02 proc.; MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń: 93,69 proc.

W sumie w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku spółki majątkowe Grupy Ergo Hestia zebrały 826,05mln zł składki przypisanej brutto. Razem ze spółką życiową Grupa osiągnęła wartość składki przypisanej brutto na poziomie 951,45mln zł.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, które oferuje ubezpieczenia majątkowe, w pierwszym kwartale 2013 roku zebrało 668,68 mln zł składki przypisanej brutto – czyli o 1 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2012 r. Zysk netto firmy wyniósł od stycznia do końca marca 201342,95 mln zł (dynamika 80,14 proc.), a wynik techniczny w tym okresie sięgnął 20,55 mln zł (dynamika 44,33 proc.).

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA zebrało 125,41 mln zł składki przypisanej brutto. Jej wartość w porównaniu z pierwszym kwartałem roku 2012 skurczyła się o 39,07proc. Zysk netto spółki wyniósł 7,72 mln zł (dynamika 57,10 proc.), a wynik techniczny zamknął się na poziomie 9,61 mln zł (dynamika 57,34 proc.).

MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń SA – drugie w Grupie towarzystwo zajmujące się ubezpieczeniami majątkowymi – zebrało 157,37 mln zł składki przypisanej brutto. To o 6,31 proc. mniej niż w pierwszym kwartale 2012 r. Zysk netto MTU wyniósł 12,19 mln zł (dynamika 184,31 proc.), a wynik techniczny sięgnął 1,64 mln zł (dynamika 17,81 proc.).

***

Informacje o Grupie Ergo Hestia

Tworzą ją trzy spółki ubezpieczeniowe: STU Ergo Hestia SA, STU na Życie Ergo Hestia SA oraz MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń SA. Spółki Grupy oferują ubezpieczenia dla klientów indywidualnych w zakresie ochrony majątku i życia, a także dla przemysłu oraz małego i średniego biznesu. Prezesem Grupy jest Piotr M. Śliwicki.

W ubiegłym roku Grupie zaufało ponad 3,6 miliona klientów indywidualnych oraz firm reprezentujących mały i średni biznes, a także największe korporacje. Ubezpieczamy co drugą firmę z setki największych w Polsce. O dynamicznym rozwoju Grupy świadczy fakt, że co 13 sekund wystawiana jest nowa polisa ubezpieczeniowa. Co minutę podejmujemy decyzję o wypłacie odszkodowania.

Głównym akcjonariuszem Grupy Ergo Hestia jest międzynarodowy koncern ubezpieczeniowy Ergo Versicherungsgruppe, należący do największego globalnego reasekuratora, Munich Re.

< 242672" >

Źródło Hestia SA. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy