Dopłaty Wiadomości Branżowe

P?atno?? w euro na sta?e w Rossmannie

Mimo, ?e pi?karskie Euro 2012 ju? si? zako?czy?o, firma Rossmann w wybranych swoich sklepach postanowi?a pozostawi? mo?liwo?ci p?atno?ci w euro. W celu u?atwienia dokonywania zakupów go?ciom z zagranicy, walut? europejsk? mo?na p?aci? w drogeriach po?o?onych w pobli?u granicy polsko-niemieckiej.

Mo?liwo?? p?atno?ci dotyczy placówek po?o?onych najbli?szej  granicy. Mowa o sklepach w Szczecinie, ?winouj?ciu, Zgorzelcu, Kostrzynie, Gubinie, S?ubicach i Ko?obrzegu.

W sklepach mo?na dokonywa? zakupów nomina?ami o warto?ci: 5, 10, 20 i 50 euro. Reszta wydawana jest w z?otówkach. Nie ma mo?liwo?ci p?atno?ci nomina?ami 100, 200 i 500 euro.

Podczas pi?karskich mistrzostw Europy w euro mo?na by?o p?aci? w  sklepach Rossmanna w miastach, gdzie rozgrywane by?y mecze Euro oraz miejscowo?ciach, gdzie mieszka?o wielu kibiców z zagranicy.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy