Wiadomości Branżowe

Marka w praktyce z Uczelnią Łazarskiego

Wraz z rokiem akademickim 2014/2015 Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego rozpoczyna nabór na trzecią edycję unikalnego kierunku „architekt marki”. Stale rosnące zainteresowanie programem wśród profesjonalistów z branży marketingowej pokazuje, jak istotna staje się wysoce wyspecjalizowana, interdyscyplinarna wiedza praktyczna z zakresu kompleksowego zarządzania marką. Rekrutacja potrwa

Wraz z rokiem akademickim 2014/2015 Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego rozpoczyna nabór na trzecią edycję unikalnego kierunku „architekt marki”. Stale rosnące zainteresowanie programem wśród profesjonalistów z branży marketingowej pokazuje, jak istotna staje się wysoce wyspecjalizowana, interdyscyplinarna wiedza praktyczna z zakresu kompleksowego zarządzania marką. Rekrutacja potrwa do połowy września 2014 r.

Studia podyplomowe „architekt marki” prowadzone przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego to dwa semestry, w czasie których studenci poznają zagadnienia, z którymi w codziennej pracy radzić sobie musi osoba samodzielnie zarządzająca marką. Stanowisko to, w różnych firmach oznacza inny zakres obowiązków. Kierunek „architekt marki”, jako pierwszy na polskim rynku definiuje kompetencje osoby zarządzającej marką i nadaje temu stanowisku nową jakość.

Nasze studia pozwalają poznać zagadnienie zarządzania marką w sposób bardzo kompleksowy i z różnych perspektyw: od strony korporacji, agencji oraz konsumenta. Jest to pierwszy kierunek w Polsce, który definiuje i uczy kompetencji osoby samodzielnie zarządzającej marką. Jakość nauczania potwierdza stale rosnąca liczba osób zainteresowanych kierunkiem. Uruchamiamy go już po raz trzeci. Każda kolejna edycja „architekta marki” powoduje, że program staje się coraz bardziej dojrzały i możemy jeszcze lepiej odpowiedzieć na potrzeby młodych managerów oraz firm, w których pracują – mówiMałgorzata Lisowska, autorka programu i kierownik studiów.

Program studiów „architekt marki” obejmuje między innymi takie zagadnienia, jak: strategia marki, proces wprowadzanie marki na rynek od strony klienta i agencji, pozycjonowanie cenowe, budowanie przewagi konkurencyjnej marki, rachunek zysków i strat, strategia marki w kanałach digital, badania ilościowe i jakościowe, zarządzanie sytuacją kryzysową czy planowanie mediów oraz wiele innych.

Ten unikalny kierunek studiów, to odpowiedź na konieczność ustandaryzowania zakresu kompetencji, jakie powinien posiadać skuteczny manager zarządzający marką. Przekazywana uczestnikom wiedza jest poparta wieloletnim doświadczeniem praktyków biznesowych, którzy współtworzą program studiów i dbają, by był on w pełni zgodny z aktualnymi trendami rynkowymi. Co więcej, prowadzą oni wszystkie zajęcia, które aż w 90% mają formę warsztatów i ćwiczeń. Dzięki temu studenci mają okazję nie tylko przeanalizować, ale też aktywnie rozwiązywać konkretne case studies zaczerpnięte z doświadczeń renomowanych firm reprezentujących różnorodne branże.

A to już wiesz?  Oliver Kanzi przedstawił plany firmy Ericsson w Polsce

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji oraz pełny program studiów znaleźć można na stronie: http://ckp.lazarski.pl/studia-podyplomowe/akademia-marketera/architekt-marki/#c10231


dostarczył infoWire.pl

Źródło Espresso 77 Communications / martabarlak.com. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy