Wiadomości Branżowe

Zmiana w Zarządzie Banku Pocztowego

Tomasz Bogus złożył rezygnację ze stanowiska Prezesa Zarządu Banku Pocztowego z dniem 19 stycznia br., którą dziś przyjęła Rada Nadzorcza. Pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu powierzono dotychczasowemu Wiceprezesowi Zarządu, Szymonowi Miderze,  związanemu z Bankiem od ponad 6 lat. Jednocześnie Rada podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o wyrażenie zgody dla Szymona Midery na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Banku.

– Przez ponad 5 lat, wspólnie z całym Zespołem, zbudowaliśmy unikalny na polskim rynku bank. Wypracowane w tym czasie bardzo dobre, wręcz rekordowe, wyniki biznesowe i finansowe Banku oraz obecnie realizowana strategia – to efekt pracy całego Zarządu. Dlatego nie mam wątpliwości, że  Bank Pocztowy pozostaje w dobrych rękach i będzie się dalej stabilnie rozwijał. Choć w ciągu kilku miesięcy podejmę nowe wyzwania zawodowe, na których będę się w pełni koncentrował, nadal będę kibicował również temu projektowi i jego Zespołowi doświadczonych profesjonalistów – mówi Tomasz Bogus, ustępujący Prezes Zarządu Banku Pocztowego.

– Czas, kiedy Prezes Bogus stał na czele Zarządu, to dla Banku Pocztowego okres rozwoju, co czarno na białym pokazują nasze wyniki. To także okres budowania solidnych podstaw do dalszego wzrostu Banku. Mamy duży potencjał zbudowany na 5-letnich doświadczeniach i potrafimy bezpiecznie zarządzać Bankiem. Przed nami realizacja jasno wytyczonych celów biznesowych i finansowych – chcemy w 2015 r. otworzyć ok. 300 tys. nowych ROR i sprzedać ponad 1 mld zł kredytów konsumpcyjnych. Dochody Banku powinny wzrosnąć o kilkanaście procent – komentuje Szymon Midera, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu Banku Pocztowego. Jednocześnie działamy w szybko zmieniającym się otoczeniu, co potwierdza choćby wczorajsza decyzja Banku Szwajcarii, dlatego przed nami dalsza praca nad wykorzystaniem pojawiających się szans rynkowych, jak faktu, że Pocztowy nigdy nie udzielał kredytów we frankach szwajcarskich, a prosta oferta, adekwatna do potrzeb Klienta jest od kilku lat naszą domeną – dodaje Midera.

Bardzo dobre wyniki Banku w poprzednich latach

W ciągu bardzo dobrych dla Banku Pocztowego 5 lat sprawowania funkcji Prezesa Zarządu przez Tomasza Bogusa,  rok 2013 – ostatni okres, za który było dokonane badanie przez biegłych rewidentów – był dla Banku rekordowy pod względem osiągniętych dochodów z działalności operacyjnej i drugim w historii, po doskonałych wynikach za rok 2012, pod względem wypracowanego zysku netto. Bardzo dobre wyniki firma uzyskała również w roku 2014. W listopadzie Bank podał wyniki finansowe po III kw. 2014 r. Zanotowano wyższy o 84% zysk netto w porównaniu rok do roku. Znacząco polepszyła się efektywność – ROE 11,2%, przy jednoczesnym utrzymaniu dyscypliny kosztowej. Wskaźnik C/I (koszty do dochodów) spadł o 10 p.p. Na koniec września br. C/I dla Banku Pocztowego wyniosło 64,9%, wobec 74,8% na koniec września 2013 r. Istotna dla działalności Grupy jest dbałość o utrzymanie miar kapitałowych i płynności na bezpiecznych poziomach, wyższych niż zalecane przez Komisję Nadzoru Finansowego. W ww. okresie współczynnik wypłacalności wyniósł 13,2%, a wskaźnik Tier 1: 9,8%.

Rozwój Banku znalazł uznanie wśród ekspertów rynkowych. Bank Pocztowy otrzymał nagrody i wyróżnienia w wielu obszarach swojej działalności. Trzy z nich przyznano w ramach Banking Forum – jako najszybciej rozwijający się bank, najlepszy bank w kategorii mały/średni oraz tytuł Menedżera Roku dla Tomasza Bogusa, Prezesa Zarządu Banku. Bank Pocztowy jako emitent obligacji notowanych na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych rynku Catalyst, prowadzi komunikację z inwestorami na najwyższym poziomie, m.in. dobrowolnie realizując program sprawozdawczości na poziomie zbliżonym do realizowanej przez banki notowane na warszawskiej Giełdzie. Potwierdza to przyznana Bankowi Pocztowemu w październiku 2014 r. nagroda za najlepszy raport roczny, w kategorii Banki i instytucje finansowe, przyznana w konkursie The Best Annual Report.

– Dziękuję prezesowi Bogusowi za ten okres wytężonej i efektywnej pracy, dzięki której od kilku lat mamy w ramach Grupy Poczty Polskiej jasną i spójną strategię rozwoju obszaru usług finansowych. Od kilku też lat wyniki finansowe Banku stanowią istotną część zysku naszej Grupy. Będziemy inwestować oraz rozwijać nowoczesne usługi finansowe w Grupie Poczty, bo tego oczekują od nas nasi klienci. A także dlatego, że jest to wariant najbardziej opłacalny dla naszego właściciela – mówi Jerzy Jóźkowiak, Prezes Zarządu Poczty Polskiej S.A. i jednocześnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Pocztowego.
______
Tomasz Bogus – menedżer, bankowiec, związany z Bankiem Pocztowym od listopada 2008 r., w którym w listopadzie 2009 r. objął funkcję Prezesa Zarządu. W okresie tym w Zarządzie Banku nieprzerwanie funkcje pełnili Szymon Midera, Wiceprezes Zarządu oraz Michał Sobiech, Członek Zarządu, CFO – menedżerowie bankowi z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. W ciągu pięciu ostatnich lat Bank Pocztowy przeszedł głęboką transformację z instytucji rozliczeniowej w bank koncentrujący się na klientach detalicznych, którego rozwój oparty jest na strategicznym partnerstwie z Grupą Poczty Polskiej. Wynik netto Banku w tym okresie wzrósł 7- krotnie, do 34,6 mln zł po III kw. 2014 r. Bank podwoił też sumę bilansową, do ponad 7,0 mld zł po III kw. 2014 r.

Szymon Midera – ekspert bankowości detalicznej z ponad 14-letnim doświadczeniem, Wiceprezes Zarządu Banku Pocztowego od 2008 r. Jako Wiceprezes Zarządu odpowiadał za rozwój biznesu
i sprzedaży, marketing oraz skarb. W tym czasie liczba klientów Banku wzrosła z 0,5 mln (w 2009 r.) do ponad 1,4 mln po III kw. 2014 r., a liczba prowadzonych przez Bank ROR wzrosła blisko 4- krotnie. Bank podwoił też saldo kredytów i depozytów – odpowiednio do poziomu 5,0 mld zł
i 5,1 mld zł po III kw. 2014 r. 

Bank Pocztowy – jest bankiem detalicznym z ofertą dla mikroprzedsiębiorstw. Misją Banku jest Prosta i Dostę[email protected] bankowość. Dzięki strategicznemu partnerstwu z Pocztą Polską, swoim większościowym akcjonariuszem, Bank Pocztowy oferuje dostęp do produktów i usług bankowych w liczącej blisko 8 tys. placówek sieci własnej i Poczty Polskiej.

 


dostarczył infoWire.pl

Źródło Bank Pocztowy SA. Dostarczył

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy