Wiadomości Branżowe

Wzrost dojrzałości polskiego rynku inwestycyjnego

Wolumen transakcji na polskim rynku inwestycyjnym w I półroczu 2014 roku wykazuje stabilny popyt na wszystkie typy aktywów. Widoczne jest zainteresowanie inwestorów małymi projektami zlokalizowanymi w miastach regionalnych. Aktywa sprzedawane jako portfele nieruchomości stanowią dużą część transakcji i dominują głównie w sektorze logistycznym. Większość produktów inwestycyjnych w

Wolumen transakcji na polskim rynku inwestycyjnym w I półroczu 2014 roku wykazuje stabilny popyt na wszystkie typy aktywów. Widoczne jest zainteresowanie inwestorów małymi projektami zlokalizowanymi w miastach regionalnych. Aktywa sprzedawane jako portfele nieruchomości stanowią dużą część transakcji i dominują głównie w sektorze logistycznym. Większość produktów inwestycyjnych w sektorze biurowym i handlowym sprzedawana była bezpośrednio przez deweloperów, podczas gdy budynki magazynowe były najczęściej oferowane na rynku wtórnym.

Po latach silnej dominacji większych nieruchomości, można zauważyć wzrost aktywności transakcyjnej wśród mniejszych projektów znajdujących się w miastach regionalnych. Wynika to z faktu, że niektóre nowe inwestycje, głównie z sektora handlowego, są umiejscawiane na tych rynkach.

Nieruchomości magazynowe są nadal poszukiwane przez inwestorów. W wyniku braku podaży nowoczesnych powierzchni logistycznych i konkurencyjnych poziomów czynszów dla nowych obiektów, w najbliższych latach oczekuje się dynamicznego rozwoju sektora przemysłowego. Biorąc pod uwagę liczbę nowych i zrealizowanych projektów w tym sektorze oraz rosnący popyt, potencjalny wolumen transakcji najprawdopodobniej przekroczy wielkość z 2013 roku.

Rynek handlowy, głównie z powodu kilku dużych transakcji, historycznie cieszył się dużym udziałem w całkowitej liczbie transakcji. Obecnie przesuwa się w kierunku mniejszych projektów w miastach regionalnych.

Osiągane stopy kapitalizacji w większości sektorów ulegają kompresji, co pokazuje wzrost popytu ze strony inwestorskiej. W porównaniu do poprzednich okresów, największy spadek poziomu rentowności obserwujemy w sektorze logistycznym.

Tak jak w latach ubiegłych, najaktywniejszymi graczami na polskim rynku inwestycyjnym w I półroczu 2014 roku byli zagraniczni inwestorzy, jednak wzrost obecności polskiego kapitału jest także zauważalny.

Tradycyjnie, największymi inwestorami były zagraniczne fundusze inwestycyjne, jak również niektóre fundusze oportunistyczne, które reprezentują krótkoterminowe strategie inwestycyjne i szukają aktywów o podwyższonym ryzyku oferujących potencjalnie wyższe stopy zwrotu. Te podmioty stanowią najbardziej znaczącą część wolumenu transakcji w II kwartale 2014 roku. 

Rosnąca liczba mniejszych transakcji, które dotyczą głównie nieruchomości zlokalizowanych w regionalnych miastach, pokazuje, że polski rynek inwestycyjny dojrzewa, mówi Craig Maguire, Dyrektor Zespołu Rynków Kapitałowych w DTZ. Biorąc pod uwagę obecnie zamknięte i przyszłe transakcje wierzymy, że ich wartość w 2014 roku będzie na podobnym lub nieznacznie wyższym poziomie niż w poprzednim roku, dodaje Maguire.


dostarczył infoWire.pl

Źródło DTZ. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy