Wiadomości Branżowe

TAURON wejdzie do WIG30

Akcje TAURON Polska Energia zostały zakwalifikowane do indeksu WIG30, który będzie obliczany i publikowany od 23 września przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. WIG30 zastąpi dotychczasowy indeks WIG20, w którym akcje TAURONA są notowane od grudnia 2010 r.

Udział akcji TAURONA w indeksie WIG30 wyniesie 2,53 proc. W jego  skład wejdą akcje 30 największych i najbardziej płynnych spółek znajdujących się w obrocie na głównym rynku GPW. Nowy indeks ma pełnić rolę głównego wskaźnika koniunktury giełdowej. Dzięki rozszerzeniu liczby spółek ma on także lepiej odzwierciedlać obecny rozmiar i zróżnicowanie rynku giełdowego i zwiększać zainteresowanie inwestorów i analityków rynkiem giełdowym.

TAURON Polska Energia zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych 30 czerwca 2010 r. Po sesji 17 grudnia tego samego roku znalazł się w składzie indeksu dwudziestu największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wcześniej (w lipcu) akcje spółki zostały zaliczone w skład MSCI Poland Standard Index (indeksu, który zwłaszcza dla inwestorów zagranicznych, jest punktem odniesienia przy budowaniu portfeli i podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych, a od 17 września spółka weszła na listę uczestników indeksu mWIG40 (indeksu cenowego, ciągłego, obejmującego 40 średnich – pod względem wartości rynkowej w wolnym obrocie oraz płynności – spółek notowanych na GPW). Obecnie TAURON Polska Energia jest uczestnikiem indeksów WIG-ENERGIA (24,34 proc.), WIG20 (2,62 proc.), WIG-POLAND (1,86 proc) i WIG (1,77 proc), a także wiedeńskiego indeksu spółek Europy Środkowej – CECE.

TAURON Polska Energia SA jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa TAURON obejmuje swoim działaniem 18 proc. powierzchni kraju i jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce. W skład Grupy TAURON wchodzą m.in. TAURON Wytwarzanie, TAURON Dystrybucja, TAURON Sprzedaż, TAURON Obsługa Klienta, Południowy Koncern Węglowy, TAURON Ekoenergia oraz TAURON Ciepło.

Źródło TAURON Polska Energia SA. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts