Wiadomości Branżowe

Rekordowy spadek bezrobocia w sierpniu

Stopa bezrobocia w sierpniu spadła i wyniosła 11,7%, czyli o 0,2 p. proc. mniej niż w lipcu - wynika z szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. To już siódmy z rzędu miesiąc spadku bezrobocia. Liczba osób zarejestrowanych w urzędach pracy zmalała w tym czasie o 405 tys. W urzędach pracy na koniec sierpnia zarejestrowanych było 1 855 tys. Osób, to o 24 tys. mniej niż

Stopa bezrobocia w sierpniu spadła i wyniosła 11,7%, czyli o 0,2 p. proc. mniej niż w lipcu – wynika z szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. To już siódmy z rzędu miesiąc spadku bezrobocia. Liczba osób zarejestrowanych w urzędach pracy zmalała w tym czasie o 405 tys.

W urzędach pracy na koniec sierpnia zarejestrowanych było 1 855 tys. Osób, to o 24 tys. mniej niż w lipcu. – To był największy sierpniowy spadek stopy bezrobocia od 2008 roku. Oficjalna miara bezrobocia spadła do najniższego poziomu od trzech lat, wyraźnie wyłamując się z wzrostowego trendu obserwowanego od jesieni 2008 roku – tłumaczy Krzysztof Kolany, główny analityk Bankier.pl.

W sierpniu poprawę sytuacji na rynku pracy odnotowano we wszystkich województwach. Największy spadek liczby osób bezrobotnych nastąpił na Śląsku – o 3,1 tys. W województwie łódzkim spadek wyniósł 2,6 tys, a w małopolskim – 2,4 tys.

– Źródeł niższego bezrobocia nie należy dopatrywać się w efektach sezonowych – prace sezonowe ruszają na początku wiosny i lata, w sierpniu ten efekt jest już minimalny. Zatem w znacznej mierze mamy do czynienia ze wzrostem popytu na pracę, co jest dobrą wiadomością nie tylko dla pracowników, ale też dla całej gospodarki – dodaje Kolany.

Spadek bezrobocia nie oznacza wzrostu zatrudnienia

Stopa bezrobocia systematycznie spada. Równocześnie odnotowujemy wzrost zatrudnienia w sektorze  przedsiębiorstw, w którym pracuje ponad 5,5 mln osób. W lipcu firmy stworzyły 5 tys. nowych etatów.

 – To nie jest oszołamiający wynik, ale najważniejszy jest trend wzrostowy. Firmy zatrudniają pomimo rosyjskich sankcji i wyraźnego ochłodzenia w gospodarce europejskiej. Nie zmienia to faktu, że spadek bezrobocia rejestrowego nie jest tożsamy ze wzrostem zatrudnienia. Nadal, ponad połowa bezrobotnych wykreślonych z rejestru, tak naprawdę, nie znajduje pracy. Na skutek działań formalnych bezrobotni tracą darmową opiekę zdrowotną. Część wyrejestrowuje się także z powodu emigracji. Słowem, statystyka niekoniecznie musi odzwierciedlać rzeczywistość – przekonuje Łukasz Piechowiak, główny ekonomista Bankier.pl.

Więcej na ten temat w artykule: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Bezrobocie-najnizsze-od-3-lat-7217837.html

Analizy Bankier.pl


dostarczył infoWire.pl

Źródło Bankier.pl. Dostarczył

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy