Dopłaty Wiadomości Branżowe

Składki zdrowotne rolników przyniosą tylko 200 mln zł do budżetu

Pod koniec października 2010 roku Trybunał Konstytucyjny uznał, że opłacanie przez państwo składek zdrowotnych dla rolników niezależnie od ich statusu materialnego, jest niezgodne z ustawą zasadniczą. Zgodnie z tym wyrokiem, Sejm miał 15 miesięcy na zmianę niekorzystnych przepisów. W swoim exposé premier Tusk zapowiedział, na czym będą one polegały – pisze analityk Bankier.pl, Łukasz Piechowiak.

Niestety, państwo dalej będzie opłacało składkę zdrowotną za rolników, których gospodarstwo nie przekracza 6 ha. Rolnicy posiadający od 6 ha do 15 ha zapłacą połowę składki. Całą składkę uiszczą ci, którzy mają więcej niż 15 ha ziemi rolnej. – Mówimy o tej składce, o tej części składki, która jest poza podatkiem dochodowym, a więc to, co jest, to co wynosi 36 złotych dla tych zamożniejszych rolników i co będzie wynosiło 18 złotych dla tych od 6 do 15 hektarów – powiedział premier.

Zaproponowane zmiany mają charakter przejściowy i będą obowiązywały tylko przez rok. Od 2013 roku składka zdrowotna ma być liczona na tych samych zasadach, co w systemie powszechnym. Wiąże się to z planem wprowadzenia rachunkowości dla rolników, a następnie opodatkowania dochodów na zasadach ogólnych. Większość ekspertów z zadowoleniem przyjęła propozycję premiera. 

Dotąd wysokość składek na ubezpieczenia zdrowotne rolników regulowały przepisy z 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z nimi, składki zdrowotne rolników finansowane są z budżetu państwa niezależnie od przychodów rolników, a jej wysokość do 2011 roku uzależniona była od ceny kwintala żyta. W listopadzie 2010 roku cena żyta była na tyle niska, że składka liczona na jej podstawie wynosiła 18,82 zł. Wielkość ta była mnożona przez liczbę hektarów przeliczeniowych, czyli im większe gospodarstwo, tym była większa dopłata.

Od lutego 2011 roku cena żyta przestała mieć znaczenie i wprowadzono system ryczałtowy. Zmian dokonano argumentując, że ceny produktów rolnych nie mają wpływu na zdrowie rolników, a okresowe spadki cen za żyto powodowały zmniejszenie wpływu do NFZ z tytułu składek zdrowotnych rolników, np. w 2008 roku za kwintal żyta płacono ponad 50 zł, a w 2010 roku ok. 37 zł.

Więcej informacji w analizie przygotowanej przez analityka Bankier.pl, Łukasza Piechowiaka: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Skladki-zdrowotne-rolnikow-przyniosa-tylko-200-mln-zl-do-budzetu-2444332.html

Redakcja Serwisów Bankier.pl należąca do Grupa Allegro Sp. z o.o. zezwala na powielanie i rozpowszechnianie powyższego fragmentu utworu w całości, w dowolnych mediach na wszystkich polach eksploatacji. Pełna wersja utworu, dostępna na stronie http://www.bankier.pl/wiadomosc/Skladki-zdrowotne-rolnikow-przyniosa-tylko-200-mln-zl-do-budzetu-2444332.html,może być bezpłatnie powielana i rozpowszechniana w całości lub w części wyłącznie w prasie drukowanej, w tytułach zarejestrowanych i kontrolowanych w Związku Kontroli Dystrybucji Prasy, pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994r. Nr. 24 poz. 83 z późn. zm.), w szczególności pod warunkiem podania autora i źródła  pochodzenia utworu.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #bank   #jest   #kt   #roku