Dopłaty Wiadomości Branżowe

Nestorzy ważni dla Banku Pocztowego

Bank Pocztowy oferuje zróżnicowane produkty dla Nestorów. Wśród nich znajduje się m.in. Pocztowe Konto Nestor. Bank Pocztowy jako pierwszy produkt oferuje emerytom i rencistom Pocztowe Konto Nestor. Posiada ono cechy

Bank Pocztowy oferuje zróżnicowane produkty dla Nestorów. Wśród nich znajduje się m.in. Pocztowe Konto Nestor.

Bank Pocztowy jako pierwszy produkt oferuje emerytom i rencistom Pocztowe Konto Nestor. Posiada ono cechy nowoczesnego konta wraz z elementami pozwalającym utrzymać nawyki emerytów – jak bezpłatne dostarczania gotówki przez listonosza pod wskazany adres w dogodnych transzach. Ponadto w ofercie dla tej grupy Klientów są kredyty gotówkowe, kredyty w koncie, a także dedykowane wszystkim Klientom karty płatnicze, kredytowe i lokaty.

 – Bank Pocztowy uwzględnia potrzeby seniorów w prowadzonej komunikacji. Prowadzimy wykłady z zakresu finansów i bankowości na Uniwersytetach III Wieku. Pamiętamy o takich ważnych szczegółach, jak np. większa czcionka w materiałach reklamowych przeznaczonych dla osób starszych. Możemy się również pochwalić cyklem Bankowa Akademia Nestora – na rewersach wyciągów jasnym językiem tłumaczymy Klientom jak najbardziej efektywnie korzystać z oferty bankowej – mówi Marcin Szymkowiak, Dyrektor Departamentu Promocji Banku Pocztowego.
 
Z raportu przedstawionego na konferencji „Osoby starsze jako konsumenci na rynku usług bankowych”, która odbyła się 23.01.2012 wynika, że osoby starsze często skarżą się m.in. na materiały bankowe, które są drukowane przy użyciu zbyt małej czcionki. Rzecznik Praw Obywatelskich zamierza stworzyć koalicję która będzie przyznawała bankom m.in.  specjalne certyfikaty instytucji przyjaznej osobom starszym. Podczas konferencji dyskutowano również o dobrych i złych praktykach w traktowaniu osób starszych, czy przypadkach odmowy udzielenia kredytu ze względu na wiek.

Zaletą oferty Banku Pocztowego jest szeroki dostęp do sieci sprzedaży. Dzięki Oddziałom oraz Placówkom Poczty Polskiej Klienci mają łatwy dostęp do oferowanych usług. Sieć stanowi niemal 13% wszystkich placówek bankowych w Polsce.

Pocztowe Konto Nestor doczekało się licznych nagród i wyróżnień. Ostatnio wygrało w rankingu Gazety Wyborczej na najtańsze konto dla Klientów tradycjonalistów (20.12.2011).

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy