Dopłaty Wiadomości Branżowe

Zaskakujący wzrost dynamiki wynagrodzeń, ale spada dynamika zatrudnienia

- Zgodnie z naszymi przewidywaniami przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w styczniu 2012 roku o 0,9 proc.  w ujęciu rocznym i tyle samo w ujęciu miesięcznym, po 2,3 proc. wzroście w poprzednim miesiącu –

– Zgodnie z naszymi przewidywaniami przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w styczniu 2012 roku o 0,9 proc.  w ujęciu rocznym i tyle samo w ujęciu miesięcznym, po 2,3 proc. wzroście w poprzednim miesiącu – mówi Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista BRE Banku. –  Nie jest to dana, która w jakikolwiek sposób zmienia nasz punkt widzenia odnośnie zatrudnienia, gdyż skokowa zmiana rocznego tempa wzrostu wynika z efektów statystycznych i jest odzwierciedleniem zmian w próbie przedsiębiorstw – dodaje. Ekonomiści BRE spodziewają się dalszego wyhamowania zatrudnienia w bieżącym roku, jednak w skali znacznie mniejszej niż w 2009 roku. – W 2012 oczekujemy miesięcznej dynamiki zatrudnienia średnio w przedziale -0,2 do 0 proc., co może sprawić, że roczna dynamika zatrudnienia prawdopodobnie w kilku miesiącach roku spadnie poniżej zera – zaznacza Marcin Mazurek, analityk BRE.

W styczniu płace w sektorze przedsiębiorstw wzrosły aż o 8,1 proc. w skali roku wobec 4,4 proc.  wzrostu zanotowanego w grudniu 2011 roku. – Taki skok w rocznej dynamice to prawdopodobnie wynik przesunięcia nieregularnej części wynagrodzeń, takich jak premie. W kolejnych miesiącach dynamika płac powinna zatem powrócić do przedziału 4-5 proc. w skali rocznej – tłumaczy Ernest Pytlarczyk. – Systematyczne, choć łagodne pogorszenie sytuacji na rynku pracy powinno skutecznie powstrzymywać wzrost płac, ale jednocześnie nie będzie powodowało znacznego spadku ich dynamiki – dodaje główny ekonomista BRE Banku.

Ze względu na opóźniony względem cyklu koniunkturalnego charakter wynagrodzeń, obecne dynamiki nie powinny wpływać na nastawienie Rady Polityki Pieniężnej. – Dużo większy wpływ – jeśli kolejne dane potwierdzą systematyczny spadek inflacji – będą miały dane ze sfery realnej włączając dzisiejsze słabsze dane o zatrudnieniu – mówi Marcin Mazurek. – Pomimo, iż najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest utrzymanie stóp bez zmian w I połowie 2012, w najbliższych miesiącach dojdzie do istotnego złagodzenia retoryki Rady, może to wzbudzić oczekiwania na poluzowanie monetarne w II połowie 2012 – dodaje analityk BRE Banku.

A to już wiesz?  Przetargi: efekt końca roku - raport eGospodarka.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy