Biznes Fundusze unijne

Nowelizacja ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju – co nowego?

Data publikacji: 2013-07-08
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Nowelizacja ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju – co nowego?
Kategoria: BIZNES, Fundusze unijne

28 czerwca br. weszła w życie nowelizacja ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Wprowadzone przez nią zmiany nie zapewniają jednak ochrony wnioskodawcy na satysfakcjonującym poziomie.

Nowelizacja ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju - co nowego? BIZNES, Fundusze unijne - 28 czerwca br. weszła w życie nowelizacja ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Wprowadzone przez nią zmiany nie zapewniają jednak ochrony wnioskodawcy na satysfakcjonującym poziomie.

Nowelizacja ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju –
nowe-stare procedury odwoławcze?

 

28 czerwca br. weszła w życie nowelizacja ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Celem nowelizacji było wykonanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2011 r. (sygn. akt SK 9/08) oraz z dnia 30 października 2012 r. (sygn. akt SK 8/12), w których Trybunał uznał niekonstytucyjność części przepisów ustawy związanych z procedurami odwoławczymi w ramach programów operacyjnych.

Do głównych zmian wprowadzonych nowelizacją należy zaliczyć ustanowienie jednolitej procedury odwoławczej dla wszystkich programów operacyjnych na poziomie ustawowym, ujednolicenie formy odwołania (protest) oraz ustalenie terminów na jego rozpoznanie, możliwość uprzedniego wezwania do uzupełnienia braków w zakresie dokumentacji na etapie sądowo-administracyjnym, a także szereg przepisów porządkujących formę procedury odwoławczej i poszczególne jej elementy.

W mojej ocenie ochrona wnioskodawcy nie została ustanowiona na satysfakcjonującym poziomie – twierdzi mec. Rafał Cieślak z Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz, która specjalizuje się m.in. w obsłudze projektów dofinansowanych ze środków UE. Dlaczego? Poniżej komentarz eksperta.

Po pierwsze, ustawodawca ograniczył etap przesądowy procedury do jednego tylko środka odwoławczego, przy czym nie jest jasne, czy wnioskodawca będzie mógł skorzystać w tym przypadku z instytucji tzw. samokontroli, gdyż protest, stosownie do art. 30b ust. 5 ustawy, ma być wnoszony „bezpośrednio albo za pośrednictwem instytucji, która dokonała oceny projektu”, do właściwej instytucji zarządzającej. Nie wiadomo zatem, kto ma o tym decydować. Po drugie, terminy przyjęte na rozpatrzenie protestu są ponad dwukrotnie dłuższe niż w obowiązujących wcześniej procedurach odwoławczych ustanawianych przez poszczególne instytucje zarządzające. Termin ten wyniesie obecnie 70, a w niektórych przypadkach aż 90 dni. W praktyce terminy te mają charakter instrukcyjny. Istotne wątpliwości budzi także brak możliwości uzyskania pożądanego efektu wniesionych środków ochrony prawnej w przypadku wyczerpania alokacji na realizację działania lub priorytetu – wówczas procedura nie może być kontynuowana, gdyż zdaniem twórców nowelizacji, byłoby to bezprzedmiotowe. Zastanawiający jest także cel art. 4 nowelizacji, który przewiduje możliwość skorzystania przez wnioskodawców z instytucji wznowienia przeprowadzenia oceny projektów dokonywanych w oparciu o „stary” system – została ona ograniczona wyłącznie do projektów negatywnie ocenionych w ramach konkursów, które jeszcze trwają w dniu wejścia w życie nowelizacji. Tych – jak wiadomo – praktycznie już nie ma.

Można stwierdzić, że ustawodawca – poza uwzględnieniem obowiązku wykonania wyroków Trybunału w sferze formalnej – pominął intencję, która przyświecała ich wydaniu. A założenie leżące u stóp całego systemu powinno być oczywiste – prosty, przejrzysty i sprawiedliwy podział środków europejskich, przy zapewnieniu dostatecznej gwarancji ochrony praw wnioskodawców – mówi Rafał Cieślak. – Co prawda w uzasadnieniu do projektu ustawy (druk sejmowy nr 1125) wskazano, że prace nad systemem procedur odwoławczych będą jeszcze prowadzone pod kątem perspektywy finansowej 2014-2020, ale wydaje się, że półtora roku od orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego było wystarczającym czasem na rozstrzygnięcie wielu kwestii, których nowelizacja nie obejmuje – komentuje mec. Cieślak.

Warto dodać, że w związku z przyjętą nowelą już niebawem na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego powinien pojawić się komunikat zawierający listę programów operacyjnych na lata 2007–2013, w ramach których przysługuje protest albo protest i odwołanie wraz z informacją o instytucjach właściwych do rozpatrzenia środków odwoławczych.

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Nowelizacja ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju - co nowego? BIZNES, Fundusze unijne - 28 czerwca br. weszła w życie nowelizacja ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Wprowadzone przez nią zmiany nie zapewniają jednak ochrony wnioskodawcy na satysfakcjonującym poziomie.
Hashtagi: #BIZNES #Fundusze unijne

Similar Posts