Dopłaty Wiadomości Branżowe

Komentarz TP do decyzji Prezesa UKE w sprawie wysokości dopłaty do deficytu kosztu netto usługi powszechnej za 2010 rok

TP analizuje decyzję Prezesa UKE w sprawie wysokości dopłaty do deficytu kosztu netto usługi powszechnej za 2010 rok. Od wyniku analizy uzależniamy podjęcie kroków odwoławczych. 10 stycznia b.r. Prezes UKE wydała decyzję w sprawie

TP analizuje decyzję Prezesa UKE w sprawie wysokości dopłaty do deficytu kosztu netto usługi powszechnej za 2010 rok. Od wyniku analizy uzależniamy podjęcie kroków odwoławczych.

10 stycznia b.r. Prezes UKE wydała decyzję w sprawie deficytu kosztu netto usługi powszechnej za 2010 rok. Przyznała TP dopłatę do kosztu netto świadczenia usługi udogodnień dla osób niepełnosprawnych oraz kosztu netto świadczenia usługi aparatów publicznych za rok 2010, na łączną kwotę 55 102 375 zł. Przyznana dopłata jest niższa od wnioskowanej przez TP  –  zgodnie z wnioskiem koszt netto usługi powszechnej za 2010 rok wyniósł 269 436 355 zł.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy