Wiadomości Branżowe

Expander Advisors planuje dalszy rozwój

Rosnąca świadomość finansowa Polaków buduje popyt na kompleksowe usługi doradcze. Od kilku lat zwiększa się także zapotrzebowanie na pracę doradców, którzy oferują niezależne pośrednictwo i doświadczenie. Expander Advisors, jedna z największych firm doradztwa finansowego, rok 2014 zamknęła przychodem równym 130 mln złotych, osiągając rentowność na poziomie 6%. W ciągu dwóch lat spółka podwoiła obroty, a w planach na najbliższy rok ma dwucyfrową dynamikę sprzedaży i 150 mln przychodów.

Polacy ze wsparcia doradcy finansowego korzystają nie tylko podczas nabywania mieszkania, choć kredyty hipoteczne to nadal produkt flagowy firm z tej branży. W ostatnich 4 latach około połowy wszystkich kredytów hipotecznych udzielono za pośrednictwem doradców. – Klienci decydują się na tego rodzaju usługi, bo mnogość ofert dostępnych na rynku utrudnia podejmowanie trafnych decyzji. Korzystanie z pomocy doradcy pozwala im sprawniej załatwić formalności. Dzięki wsparciu specjalisty szybciej otrzymują właściwy produkt, dostosowany do swoich potrzeb – mówi Andrzej Oślizło, prezes Expandera.

Rosnący udział inwestycji

Od początku 2013 roku Expander sukcesywnie zwiększa zatrudnienie, rozbudowując sieć swoich oddziałów. Choć w jego portfelu produktowym nadal dominują kredyty hipoteczne, od 2012 roku ich udział w przychodach spółki spada oddając pola nowym liniom biznesowym. – Konsekwentnie inne kategorie produktowe, takie jak ubezpieczenia, kredyty gotówkowe czy kredyty dla firm zwiększają swój udział w przychodach i mają docelowo w niedalekiej przyszłości stanowić łącznie 20% w sieciach brandowych – mówi Andrzej Oślizło, prezes Expandera. – Ważnym elementem tej strategii są wysokiej jakości autorskie produkty strukturyzowane, które przygotowujemy z czołowymi instytucjami w kraju. Opracowując je dbamy, by umożliwiały klientom wysokie zyski przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Mamy etyczne podejście do sprzedaży, nie dajemy także przyzwolenia na tzw. miss-sell. Dzięki temu nie mamy problemu z reklamacjami pochodzącymi np. z produktów regularnego inwestowania.

Wprowadzana już od 2012 roku dywersyfikacja portfela produktowego to także odpowiedź firmy na zmieniające się otoczenie. – Opieranie sprzedaży wyłącznie na jednej grupie produktów uwrażliwia firmy doradcze na wahania rynkowe – mówi Andrzej Oślizło, Expander. – Zmniejszenie udziału kredytów hipotecznych w strukturze przychodów sieci brandowej do 40% pozwoli lepiej dopasować naszą ofertę do potrzeb rynku, a przez to umożliwi nam osiągnięcie celów biznesowych na ten i koleje lata.

Efektywna sieć franczyzowa

Sieć Expandera swoim zasięgiem pokrywa 85% powierzchni kraju, a z usług jego doradców rocznie korzysta kilkaset tysięcy osób. – W opracowanym w 2012 roku modelu biznesowym skupiliśmy się na zmniejszeniu udziału drogich oddziałów własnych, na korzyść placówek franczyzowych. Dzięki optymalizacji polityki kosztowej, na rynku funkcjonują obecnie 24 punkty własne i 57 franczyzowe, a liczba ta stale rośnie – mówi Anna Kochańska, wiceprezes Expandera.

W nadchodzącym roku firma planuje uruchomienie kolejnych 20 oddziałów. – Zapraszamy do współpracy osoby znające swój rynek lokalny, które widzą w nim przestrzeń na rozwój placówki. Takim przedsiębiorcom zapewniamy wsparcie franczyzowe, z szeroką i atrakcyjną ofertą produktową oraz znaną marką – mówi Anna Kochańska, Expander. – Dla nas we współpracy najważniejsze jest aktywne podejście do biznesu. Franczyzobiorcy, którzy wyznają podobne wartości, prowadzą z nami efektywne i rentowne firmy.


dostarczył infoWire.pl

Źródło Expander Advisors. Dostarczył

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy