Dopłaty

Gdzie mogę znaleźć informację, czy moja instytucja może być projektodawcą

Szczegółową informację na temat tego, kto może być ostatecznym odbiorcą (projektodawcą)w ramach każdego z Działań SPO RZL oraz w Działaniach Priorytetu 2 ZPORR można znaleźć w opisie Działań w Uzupełnieniach Programów.

Są tam także scharakteryzowane typy projektów, jakie mogą być realizowane i grupy odbiorców, do których powinny być skierowane projekty.

Uproszczoną informację na ten temat można znaleźć również w „Europejski Fundusz Społeczny w Polsce – Poradnik dla Projektodawców”.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy