Wiadomości Branżowe

Forum Współpracy Gospodarczej Afryka-Europa Centralna

Teaser

Współpraca gospodarcza z Afryką będzie jednym z wiodących wątków V Europejskiego Kongresu Gospodarczego (European Economic Congress – EEC), który odbędzie się w dniach 13-15 maja br. w Katowicach. Inwestowaniu, potencjałowi oraz współpracy ekonomicznej i politycznej Unii Europejskiej i Afryki poświęcone będzie Forum Współpracy Gospodarczej Afryka-Europa Centralna.

Afryka zajmuje jedną piątą powierzchni Ziemi. Jest drugim pod względem liczby mieszkańców kontynentem świata. Ma najmniejszy współczynnik zurbanizowania, najwyższy przyrost naturalny, jednocześnie mieszkańcy Afryki statystycznie żyją najkrócej. Jest bogata w surowce naturalne, zmaga się z problem niedoboru wody. Czarny Kontynent ma najniższy PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca, ale oferuje najwyższy zwrot z zainwestowanego kapitału.

Z Afryki pochodzi połowa pierwszej dziesiątki najszybciej rozwijających się gospodarek świata. Prawie trzy czwarte dochodów krajów afrykańskich powstaje w rolnictwie. Jedną czwartą daje sprzedaż surowców. Tylko niewielka część przypada na przetwórstwo, usługi i handel zagraniczny.

Wymiana handlowa Polski z wszystkimi państwami Afryki stanowi zaledwie 1 proc. naszych obrotów z Europą. Wśród polskich firm, które inwestują w Afryce są m.in. Kulczyk Investment oraz Energoprojekt-Katowice, a wejście na rynek afrykański planuje Polskie LNG.

O Afryce można mówić barwnie i z empatią albo udawać, że się nie dostrzega jej dramatycznych problemów. I wszystko, co się o niej powie, równie dobrze może okazać się prawdą, jak i krzywdzącym uproszczeniem mówi Wojciech Kuśpik, inicjator EEC, także pomysłodawca Forum Współpracy Gospodarczej Afryka-Europa Centralna, Prezes Grupy PTWP SA. Dlatego tak ważna będzie merytoryczna dyskusja podczas organizowanego przez nas Forum,wydarzenia jakie nie miało dotychczas miejsca na gospodarczej mapie Europy.

Wśród tematów, o których dyskutować będą uczestnicy Forum Współpracy Gospodarczej Afryka-Europa Centralna podczas V Europejskiego Kongresu Gosdpodarczego w Katowicach znajdą się m.in.: współpraca ekonomiczna i polityczna Unii Europejskiej i Afryki, ocena stanu relacji gospodarczych, wspólne cechy gospodarek afrykańskich i środkowoeuropejskich, tradycyjny i współczesny wizerunek zagranicznego inwestora w Afryce, Afryka w zwierciadle i w oczach ekspertów, wewnętrzne zróżnicowanie gospodarki Afryki, dynamiczne sektory i branże w szybko rozwijających się gospodarkach Afryki oraz polityka rozwojowa UE wobec Afryki.

Uczestnicy Forum Współpracy Gospodarczej Afryka-Europa Centralna spróbują znaleźć odpowiedzi na pytania jak inwestować w Afryce, o zasady i kluczowe kompetencje, różnice kulturowe, bariery do usunięcia i bezpieczeństwo oraz jakiego inwestora potrzebuje Afryka i jak skutecznie pomagać, by tworzyć podwaliny współpracy gospodarczej?

Analizując historię ostatnich dwóch dekad stosunków polsko-afrykańskich, dojść można do wniosku, że wciąż nie wiemy, czy w Afryce chcemy być na stałe, czy też wystarczy, że będziemy tam tylko od czasu do czasu wpadać z wizytą. A Afryka potrzebuje praktycznie wszystkiego: od dóbr konsumpcyjnych, aż po kopalnie, elektrownie, rafinerie i fabryki razem z wyposażeniem. Mamy nadzieję, że nasze Forum przyczyni się do rozwoju relacji gospodarczych między krajami z obu kontynentów – dodaje Wojciech Kuśpik.

***

Afryka – informacje dodatkowe:

Wybrane dane:

Średnia wzrostu PKB dla Afryki w ubiegłym roku to 6 proc., żaden kraj nie popadł w recesję.

70 proc. mieszkańców Afryki ma mniej niż 30 lat.

13 proc. mieszkańców Afryki ma dostęp do internetu.

Ponad 60 mln afrykańskich gospodarstw domowych ma roczne dochody powyżej 3 tys. dol.

Afrykę Subsaharyjską tworzy 48 krajów, wśród nich: prawie osiem razy większa od Polski Republika Konga oraz ponad osiem razy mniejsza od naszego kraju Gwinea Bissau, bardziej od innych rozwinięte gospodarki Republiki Południowej Afryki i Namibii oraz w absolutnej większości, te znacznie uboższe.

 

Podstawowe dane dotyczące wybranych krajów Afryki Subsaharyjskiej (2011)

 

Liczba   mieszk.

(mln)

Gęstość   zaludn.

(os./km   kw)

PKB  

wg   PSN

(mld   dol.)

PKB  

wg   PSN

per   capita

(tys.   dol.)

Średni  

wzrost   PKB

2003-2011

(proc.)

Prognoza  

wzrostu   PKB
  w 2013 r.

(proc.)

Angola

19,6

16

115,3

5,9

11

6,2

Kenia

41,6

70

79,7

1,9

4,6

5,8

Namibia

2,3

3

15,6

6,7

5

4,2

Nigeria

162,5

176

401,5

2,5

7,5

7,2

RPA

50,5

41

515,9

10,2

3,6

2,8

Senegal

12,8

65

22,5

1,8

4,4

4

Afryka

1044,3

34

3159

3

5,2

5,2

 

Źródło: African Economic Outlook, MFW

 

Wypowiedzi ekspertów:

Patrick Dupoux, Boston Consulting Group, Casablanka

Jeszcze na początku lat dziewięćdziesiątych mniej niż 10 proc. krajów afrykańskich miało ustrój demokratyczny, a proces przejmowania władzy najczęściej wiązał się z przemocą. Dziś już ponad połowa państw ma ustrój demokratyczny. Afryka wyrasta może jeszcze nie na potęgę gospodarczą, ale na pewno na poważnego partnera biznesowego. Ekspansja chińskich firm, które pokazały, że można tam skutecznie działać, zdopingowała europejskie i amerykańskie przedsiębiorstwa. (…) Firmy, którym udało się wejść na afrykański rynek, wybrały na swoje siedziby kraje, w których mogły stworzyć huby dla kilku sąsiadujących ze sobą rynków. Sukces odnoszą też te firmy, które obniżają koszty, stawiając na miejscową produkcję oraz dystrybucję i wrastają w lokalną społeczność.

El Hadji Malick Gakou*, Minister Handlu, Przemysłu i Sektora Nieformalnego Senegalu
w latach 2012-2013

Zmienia się Afryka, zmienia się i Europa. Na zmianę sposobu traktowania Afryki wpłynęło choćby to, że Unia przeżywa kryzys. Ale główne zmiany dokonały się jednak po stronie afrykańskiej. Dane makroekonomiczne robią wrażenie. To prawda: startujemy z niskiego poziomu, ale szybko nadrabiamy dystans. W wielu afrykańskich krajach dochodzi do władzy nowe pokolenie ludzi ze świeżym spojrzeniem, znajomością świata i wykształceniem zdobytym w Europie. Dlatego Afryka staje się coraz ważniejszym partnerem UE.

Maria Kiwanuka, minister finansów, planowania i rozwoju gospodarczego Ugandy

Zwrot z inwestycji już teraz jest w Afryce najwyższy na świecie, a związane z nimi ryzyko mniejsze niż przewidywano. Dążymy do stworzenia otoczenia przyjaznego biznesowi i minimalizowania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Chcemy przyciągnąć większą liczbę międzynarodowych inwestycji. Służy temu rozbudowa infrastruktury, rozwijanie umiejętności, reforma liberalizująca system regulacji i licencji.

Jan Kulczyk*, Przewodniczący Rady Nadzorczej Kulczyk Investments, Założyciel CEED Institute

Nie jesteśmy kolonizatorami. Budowanie trwałych relacji z lokalnymi gospodarzami jest naszą żelazną zasadą. Mamy im do zaoferowania doświadczenie zdobyte przy transformacji naszej gospodarki, także własny kapitał i zespoły projektowe.

Sławek Muturi, biznesmen i jeden z założycieli Forum Kenijsko-Polskiego

W Zambii, której eksport do niedawna był w dziewięćdziesięciu procentach zależny od wydobycia miedzi, najważniejsze jest wypracowanie innych źródeł dewiz. W Botswanie, która borykała się z największą zachorowalnością i umieralnością na AIDS, priorytetem są działania w obszarze edukacji i zdrowia. W RPA, która dopiero niecałe dwie dekady temu zniosła apartheid, jednym z priorytetów nadal pozostaje zrównoważenie szans wzdłuż bariery rasowej. W Kenii z kolei, która ma dość zrównoważoną gospodarkę, jednym z priorytetów jest rozwój terytoriów suchej i biednej północno-wschodniej części kraju.

Ngozi Okonjo-Iweala, minister finansów Nigerii

– W krajach afrykańskich odkryto nowe złoża ropy naftowej i gazu. Ale nowe złoża ropy i gazu łupkowego odkryto też w Stanach Zjednoczonych. Można więc się spodziewać zmniejszenia popytu na ropę nigeryjską. Zasobami naturalnymi trzeba zatem zarządzać jeszcze ostrożniej niż dotychczas. Afryka musi więcej przetwarzać, więcej produkować. Potrzebuje wiedzy, kapitału oraz inwestorów. W końcu to przecież w znacznej mierze dzięki nim, gospodarki jej krajów poczyniły tak duże postępy. 

Marek Rohr-Garztecki*, Ambasador Polski w Angoli

Rzetelna wiedza o Afryce jest nie tylko generalnie nieobecna, ale rzeczywiście podlega modom. Raz Afryka to kontynent „ginący”, a raz „wschodzący”, zależnie od zapotrzebowania redaktora naczelnego The Economist na dobrą okładkę. Prawda jest o wiele bardziej złożona. Przecież gdy jedne kraje szybko rosną, inne akurat spadają w polityczny i ekonomiczny niebyt. Nie ma Afryki! Jest kilkadziesiąt różnych państw.

Calle Schlettwein*, Minister Handlu i Przemysłu Namibii

Musimy pozostać atrakcyjni dla inwestorów. Nie możemy jednak być zakładnikami zagranicznego kapitału. Musimy zachęcić do działania i ułatwić funkcjonowanie w kraju także naszym własnym inwestorom.

Beata Stelmach*, Podsekretarz Stanu ds. Globalnej Polityki Ekonomicznej, Promocji i Kultury w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP

Wśród dziesięciu krajów świata o najszybszym wzroście gospodarczym, sześć: Angola, Nigeria Etiopia, Czad, Mozambik i Rwanda pochodzi z Afryki. To olbrzymi rynek, obejmuje jedną szóstą światowej populacji. (…) Kraje afrykańskie, najczęściej dzięki surowcom, zaczęły mieć pieniądze. Modernizują się, potrzebują inwestycji infrastrukturalnych. Nie wszystkie dysponują odpowiednim know how i to także jest szansa dla polskich inwestorów.

Rafał Wardziński*, Prezes Zarządu Polskiego LNG

Prognozowany wzrost wydobycia gazu w państwach afrykańskich stanowi szansę nie tylko dla nich. Umożliwi również dywersyfikację źródeł gazu importerom, w tym przede wszystkim tym z Unii Europejskiej.

Robert Zduńczyk*, polski przedsiębiorca, ekspert do spraw zarządzania, znawca problematyki afrykańskiej i założyciel Fundacji Ekonomicznej Polska-Afryka Wschodnia Jestem przekonany, że Afryka to kontynent XXI wieku. Gdy zajrzymy do mediów, zobaczymy, że stała się ona ostatnio „modna”. Nie tyle nawet zauważana, co właśnie modna. To i dobrze, i źle. Dobrze, bo dzięki temu Afryka wkracza na światowe salony. A źle, bo „moda” niekoniecznie oznacza trwałą i planową kooperację. Ta musi opierać się na wiedzy, moda kojarzy się raczej z emocjami.

Artur Zdybicki*, Prezes Zarządu Fair Minds

W Afryce istnieją regionalne organizacje mające na celu promowanie integracji ekonomicznej. Wśród nich jest między innymi Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS). Wchodząc na jej rynki, uzyskuje się dostęp do około 300 mln mieszkańców piętnastu krajów. W 2011 r. łączna wartość ich PKB została oszacowana na 373 mld dolarów. W 2004 r. osiągnęły 147 mld dolarów. Te liczby pokazują dynamikę rozwoju państw ECOWAS.

*eksperci biorący udział w V Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.

Wypowiedzi zebrane przez Redakcję Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł.

***

Wśród głównych nurtów tematycznych Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2013 znajdują się zagadnienia związane z potencjalnymi czynnikami wzrostu europejskiej gospodarki, stabilnością strefy euro, przyszłością wspólnej polityki energetycznej i klimatycznej UE. Wymiana poglądów na EEC obejmie także rolę krajów Europy Centralnej w Unii Europejskiej oraz szanse na nowe otwarcie Europy na globalną konkurencję, współpracę i ekspansję.

V Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach odbędzie się w dniach 13-15 maja br., na półtora miesiąca przed zakończeniem polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej (V4). W ramach wydarzenia odbędzie się też spotkanie ministrów gospodarek V4 w rozszerzonej formule o kraje nadbałtyckie i Rumunię. Ważne punkty programu Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2013 to także wydarzenia ujęte w formułę dni specjalnych: II Forum Gospodarcze Chiny-Europa oraz Forum Afryka-Europa Centralna.

***

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach
to największa impreza biznesowa w Europie Środkowej,
trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem najważniejszych osobistości
świata polityki, biznesu, nauki oraz ekonomii.
W 100 sesjach tematycznych, debatach i imprezach towarzyszących EEC udział bierze
około 6000 gości z Polski i z zagranicy.

Europejski Kongres Gospodarczy został uznany za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy. Tezy wystąpień najważniejszych uczestników są często cytowane i szeroko komentowane.

Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP SA.
###

 

Więcej informacji o Europejskim Kongresie Gospodarczym www.eecpoland.eu

Więcej informacji o organizatorze – Grupa PTWP SA – www.ptwp.pl 

Zapraszamy również:

Wirtualne biuro prasowe:http://media.eecpoland.eu/

                              

< 240725" >

Źródło Europejski Kongres Gospodarczy. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy