Biznes Fundusze unijne

Szkolenie online dla NGO – planowanie działań i potrzeb, pozyskiwanie funduszy

Data publikacji: 2020-10-09
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Szkolenie online dla NGO – planowanie działań i potrzeb, pozyskiwanie funduszy
Kategoria: BIZNES, Fundusze unijne

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla NGO w formie online. Już 26-27 października. Podczas dwóch dni szkolenia eksperci przybliżą zagadnienia z zakresu konsultacji publicznych, tworzenia strategii i wyznaczania celów organizacji oraz pozyskiwania środków na wzmocnienie NGO.

Szkolenie online dla NGO - planowanie działań i potrzeb, pozyskiwanie funduszy BIZNES, Fundusze unijne - Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla NGO w formie online. Już 26-27 października. Podczas dwóch dni szkolenia eksperci przybliżą zagadnienia z zakresu konsultacji publicznych, tworzenia strategii i wyznaczania celów organizacji oraz pozyskiwania środków na wzmocnienie NGO.

Państwa organizacja uczestniczy lub chce uczestniczyć w procesie konsultacji publicznych? 

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym, 2-dniowym szkoleniu organizowanym w ramach projektu „Efektywne NGO 2”, które pomoże wzmocnić pozycję organizacji i umożliwi efektywny udział w procesie legislacyjnym.

W programie szkolenia między innymi: 

strategiczne planowanie celów w zakresie procesu stanowienia prawa: misja i wizja, system wartości etycznych, diagnoza sytuacji społeczno-ekonomicznej, ewaluacja;
proces stanowienia prawa w Polsce i udział NGO w konsultacjach publicznych: źródła prawa, podstawy prawne konsultacji publicznych, zasady budowania stanowiska do projektu aktu prawnego;
planowanie potrzeb: budowanie pozycji i wiarygodności, wzmacnianie wizerunku, formowanie zespołu;
strategiczne planowanie działań: metodologia opracowywania planów działań i harmonogramów, model CANVAS wykres Gantta, określanie ryzyka;
pozyskiwanie środków na wzmocnienie NGO w kontekście udziału w procesie stanowienia prawa: analiza problemów i potrzeb NGO, współpraca z administracją publiczną i sektorem prywatnym (w tym crowdfunding), zasady i tryby związane z pozyskiwaniem środków, konkursy grantowe.

Celem szkolenia jest podniesienie wśród jego uczestników umiejętności eksperckich niezbędnych do udziału w procesie legislacyjnym, tak aby mieli oni realny wpływ na zmiany zachodzące w polskim prawie. 

Szkolenie prowadzone będzie za pośrednictwem platformy Zoom.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Więcej informacji o projekcie na https://iped.pl/efektywne-ngo-2.html 

Projekt realizowany jest w partnerstwie zawartym pomiędzy Fundacją „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” oraz Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich.

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Szkolenie online dla NGO - planowanie działań i potrzeb, pozyskiwanie funduszy BIZNES, Fundusze unijne - Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla NGO w formie online. Już 26-27 października. Podczas dwóch dni szkolenia eksperci przybliżą zagadnienia z zakresu konsultacji publicznych, tworzenia strategii i wyznaczania celów organizacji oraz pozyskiwania środków na wzmocnienie NGO.
Hashtagi: #BIZNES #Fundusze unijne

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy