Struktura w Kredyt Banku

Kredyt Bank oferuje kolejną lokatę strukturyzowaną, opartą o kurs EUR/PLN. Subskrypcja potrwa do 10 maja 2012. Oprocentowanie może wynieść nawet 11%.

Strategia inwestycyjna zakłada ustabilizowanie się euro do złotówki wewnątrz przedziału kursowego o szerokości 50 gr.

- Kredyt Bank cyklicznie proponuje lokaty strukturyzowane, cieszą się one dużym powodzeniem wśród naszych klientów. Przy 100% ochronie kapitału, struktura daje szansę osiągnięcia zysku 11% w skali roku, czyli znacznie wyższego niż na tradycyjnej lokacie oraz porównywalnego z zyskiem z inwestycji w fundusze zamknięte czy ubezpieczenia inwestycyjne, ale przy znacznie krótszym, tylko 6-miesięcznym czasie trwania inwestycji – powiedziała Katarzyna Kulaj, menedżer w Departamencie Marketingu Kredyt Banku.

Minimalna kwota 6 miesięcznej lokaty to 1 tys. zł.

Klienci zyskają na lokacie 11% w skali roku pod warunkiem, że kurs instrumentu bazowego, tj. kurs EUR/PLN wg Reuters pozostanie wewnątrz zdefiniowanego przedziału kursowego przez cały okres trwania lokaty. Szerokość przedziału kursowego wynosi 50 gr. Produkt gwarantuje 100% ochronę kapitału. Okres obserwacji kursu EUR/PLN: 11.05.2012 - 13.11.2012

Subskrypcja trwa od 27 kwietnia do 10 maja, a sama lokata od 11 maja do 14 listopada tego roku. To już 11 emisja lokat strukturyzowanych w 2012 roku.

 

Authors

Related posts

Top