Wiadomości Branżowe

Klientów banków czekają zmiany w 2021 r. – stałe stopy w hipotekach, nowe zasady ochrony

Kredyty hipoteczne ze stałym oprocentowaniem, nowe zasady ochrony mikroprzedsiębiorców, więcej informacji przy zagranicznych zakupach – to niektóre ze zmian czekających klientów w nadchodzącym roku. Poza planowanymi nowościami w regulacjach pojawi się zapewne kilka niespodzianek. Bankier.pl wybrał najważniejsze zmiany czekające klientów banków w 2021 r.

W mijającym roku zawirowania spowodowane koronawirusem przesunęły terminy niektórych planowanych nowości (np. wynikających z rekomendacji KNF). Pojawiły się także nowe rozwiązania prawne, chociażby ustawowe wakacje kredytowe czy tymczasowy limit opłat i prowizji w kredytach konsumenckich.

1 stycznia 2021 r. w polskim prawie pojawi się pojęcie „przedsiębiorcy na prawach konsumenta”. Nowość będzie szczególnie istotna dla mikroprzedsiębiorców zawierających, jako firmy, umowy z instytucjami finansowymi o „niezawodowym” charakterze. W takich przypadkach klientów będą obowiązywać zasady ochrony podobne jak konsumentów.

Na kwiecień 2021 r. przypada trzeci etap zmian w unijnym prawie dotyczącym transakcji transgranicznych. Przypomnijmy, że w ich ramach ujednolicono już stawki pobierane za przelewy europejskie i krajowe oraz opłaty za wypłaty z bankomatów. Dalsze kroki mają służyć poprawieniu przejrzystości kosztów wymiany walut. Ilekroć zapłacimy za granicą kartą, bank powinien przesłać nam (np. przez wiadomość push z aplikacji m-bankowości, e-mail lub sms) informację o wysokości marży w transakcji przeliczenia waluty. Dotyczyć to będzie „unijnych” zakupów w punktach sprzedaży lub wypłat w bankomatach.

W połowie roku banki będą musiały zaoferować kredyty hipoteczne ze stałą stopą procentową lub okresowo stałą stopą procentową. Bardzo prawdopodobne jest, że na „pierwszy ogień” pójdą produkty drugiego typu, już obecne w ofertach czterech instytucji i cieszące się rosnącym zainteresowaniem klientów. Minimalny okres obowiązywania stałej stopy procentowej został przewidziany na 5 lat.

To tylko niektóre istotne dla klientów banków zmiany, które wejdą w życie w 2021 r. Więcej znajdziesz w artykule na Bankier.pl: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Stale-stopy-koniec-wakacji-kredytowych-Lista-zmian-dla-klientow-bankow-2021-8019915.html


dostarczył infoWire.pl

Similar Posts