Dopłaty

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

(ERDF – European Regional Development Fund)

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego powstał w 1975. Jest to reakcja na coraz większe rozbieżności w rozwoju regionów (spowodowane kryzysem gospodarczym i przystąpieniem do UE Wielkiej Brytanii i Irlandii). Jego głównym zadaniem jest niwelowanie dysproporcji w poziomie rozwoju regionalnego krajów należących do UE.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy