Wiadomości Branżowe

Grupa Ergis po czterech kwartałach 2013: Dalszy rozwój sprzedaży i znaczący wzrost wyników operacyjnych

GRUPA ERGIS PO CZTERECH KWARTAŁACH 2013: DALSZY ROZWÓJ SPRZEDAŻY I ZNACZĄCY WZROST WYNIKÓW OPERACYJNYCH

Grupa ERGIS, lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo–Wschodniej, zanotowała po czterech kwartałach 2013 roku przychody w wysokości 673,3 mln zł (czyli o 6,4% wyższe niż rok wcześniej), zysk operacyjny sięgający
25,4 mln zł (czyli o 72,7% wyższy niż po czterech kwartałach 2012 roku) oraz zysk netto w wysokości 11,4 mln zł, czyli o 54% wyższy niż rok wcześniej.

Wzrost rentowności jest rezultatem osiągnięcia planowanego poziomu sprzedaży folii nanoErgis oraz zwiększenia wolumenu sprzedaży i podjętych działań reorganizacyjnych w biznesie folii twardych, produkcja których została częściowo przeniesiona z Berlina do Wąbrzeźna.

Grupa realizuje obecnie istotną inwestycję, polegającą na uruchomieniu przed końcem I kwartału 2014 roku drugiej linii do produkcji folii nanoErgis w Oddziale w Oławie. Koszt tej inwestycji wyniesie ok. 18 mln zł, a jej uruchomienie planowane jest na koniec I kwartału 2014 roku.

WYNIKI FINANSOWE – SZCZEGÓŁY

Wyniki finansowe Grupy ERGIS po trzech kwartałach 2013 roku przedstawia poniższa tabela:

 

w tys. PLN

IV kw. 2013

IV kw. 2012

Zmiana

I-IV kw. 2013

I-IV kw. 2012

Zmiana

Przychody ze sprzedaży

153 251

149 469

+2,5%

673 309

633 073

+6,4%

Zysk operacyjny

2 017

1 835

+9,9%

25 366

14 685

+72,7%

EBITDA

7 147

7 043

+1,5 %

46 535

35 352

+31,6%

Niezrealizowane różnice kursowe

707

1 305

– 45,8%

-1 337

5 271

n/a

Zysk netto

2 167

85

+2 449,4%

11 353

7 359

+54,3%

 

Grupa Ergis zanotowała dobre wyniki finansowe, zarówno w IV kwartale 2013 roku, jak i narastająco po czterech kwartałach.

W IV kwartale 2013 ceny głównych surowców strategicznych (PVC, DINP, LLDPE, PET) były nieznacznie niższe zarówno w stosunku do poprzedniego kwartału, jak i do analogicznego kwartału ubiegłego roku (tylko cena LLDPE była nieznacznie wyższa niż w IV kwartale 2012). Spadek cen żadnego z surowców nie przekroczył jednak 10%. W efekcie można podsumować, że sytuacja surowcowa w IV kwartale 2013 była sprzyjająca. Również w skali całego roku ceny surowców (poza LLDPE) były stabilne.

Przychody ze sprzedaży Grupy za cztery kwartały wzrosły o 6,4% w porównaniu do osiągniętych rok wcześniej, przy nieznacznie wyższym (o 0,09%) średnim kursie euro.

 

Na uwagę zasługuje wzrost sprzedaży opakowań przemysłowych o 20,3%, wynikający ze wzrostu sprzedaży folii stretch (o 23,6%), co jest rezultatem rozwoju sprzedaży innowacyjnej 33-warstwowej folii nanoErgis. Wzrost sprzedaży opakowań drukowanych o 7,2% jest z kolei wynikiem lepszego wykorzystania zainstalowanych mocy produkcyjnych. Zanotowany 3,6-proc. wzrost sprzedaży twardych folii opakowaniowych to rezultat stopniowej odbudowy pozycji na rynku. Spadek sprzedaży folii miękkich PVC (o 3,1%) dotyczy głównie asortymentów związanych z budownictwem (folie okleinowe, folie podkładowe do tapet). Spadek sprzedaży w pozycji „pozostała sprzedaż” (o 25,6%) wynika z wycofania się Grupy ze sprzedaży paneli i parapetów oraz rezygnacji z produkcji i dystrybucji tapet.

 

Podsumowanie roku 2013 dla Grupy wypada dobrze pod względem rentowności operacyjnej. Na wyraźnie wyższym poziomie ukształtowały się zysk z działalności operacyjnej, który wzrósł o 72,7%, do 25,4 mln zł oraz EBITDA, który wyniósł 46,5 mln wobec 35,4 mln zł w roku 2012 (wzrost o 31,6%).

Poprawa rentowności dotyczy segmentu wyrobów opakowaniowych i miała miejsce zarówno w Jednostce Dominującej, jak i głównych spółkach zależnych. Wzrost rentowności jest rezultatem zwiększenia wolumenu sprzedaży, podjętych działań reorganizacyjnych, przeprowadzonych głównie w biznesie folii twardych (w tym relokacji środków produkcji z Niemiec do Polski), a także sukcesami w sprzedaży  folii  nanoERGIS..  

Mimo niekorzystnego wpływu niezrealizowanych różnic kursowych (w 2012 roku różnice kursowe powiększały zysk brutto o 5,3 mln zł, natomiast w 2013 roku pomniejszyły o 1,4 mln zł), zysk brutto wyniósł 15,2 mln zł wobec 10,2 mln zł rok wcześniej (wzrost o 49%). Zysk netto sięgnął 11,4 mln zł wobec 7,4 mln zł po czterech kwartałach 2012 roku (wzrost o 54,3%).

Mamy za sobą udany rok, w którym wypracowaliśmy dobre wyniki finansowe. Widoczna poprawa rentowności Grupy jest przede wszystkim efektem zwiększenia wolumenu sprzedaży i reorganizacji w biznesie folii twardych, w tym transferu części produkcji z Berlina do Wąbrzeźna. Na wynik pozytywnie wpłynął także dalszy rozwój sprzedaży folii nanoERGIS  – powiedział Tadeusz Nowicki, Prezes Zarządu ERGIS-EUROFILMS.

Obecnie koncentrujemy się na uruchomieniu drugiej linii do produkcji folii nanoERGIS w naszym zakładzie w Oławie – dodał Tadeusz Nowicki.

 

DODATKOWE INFORMACJE

Grupa ERGIS jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Posiada sześć zakładów produkcyjnych, z których cztery zlokalizowane są w Polsce, dwa w Niemczech. Grupa specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty wielowarstwowe) oraz opakowań przemysłowych (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET). Oprócz tego ERGIS jest m.in. producentem folii do pakowania leków, folii hydroizolacyjnych oraz granulatów z PVC. W 2013 roku przychody Grupy przekroczyły 673 mln zł. 

Dodatkowe informacje o firmie dostępne także pod adresem www.ergis.eu

Źródło Ergis-Eurofilms SA. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy