Dopłaty Wiadomości Branżowe

Grupa TAURON zwiększy efektywność operacyjną

Grupa TAURON po zakończeniu pierwszego programu poprawy efektywności, który przyniósł 1 mld zł redukcji kosztów operacyjnych w latach 2010-2012, rozpoczyna podobną inicjatywę. Jej realizacja w latach 2013-2015 ma przynieść ok. 860 mln zł obniżki kosztów operacyjnych.

Program poprawy efektywności w latach 2010-2012 obejmował wszystkie obszary biznesowe Grupy i dotyczył wielu aspektów działalności operacyjnej, w tym także cieszący się dużym zainteresowaniem Program Dobrowolnych Odejść (PDO). Działania te miały znaczący wpływ na dobre wyniki finansowe wypracowywane  przez Grupę TAURON.

 - Rezultaty osiągane przez Grupę TAURON od momentu wprowadzenia programu poprawy efektywności potwierdzają skuteczność tych działań. Wystarczy tylko wspomnieć, że w ostatnich trzech latach nasz wskaźnik EBITDA rósł, a zysk netto za trzy kwartały 2012 r. był wyższy o 8 proc. od zysku netto za cały 2011 i niemal 50 proc. wyższy od zysku netto za cały 2009 r. Obok akwizycji GZE to właśnie działania związane z redukcją kosztów przyczyniły się do wzrostu naszych wyników – komentuje Dariusz Lubera, prezes zarządu Tauron Polska Energia.

  – Poprawa efektywności jest jednym z naszych priorytetów i ważnym elementem strategii. Zdajemy sobie sprawę, że główny cel, jakim jest wzrost wartości naszej firmy dla akcjonariuszy, w tak trudnym otoczeniu gospodarczym, nie zostanie osiągnięty bez zdecydowanych działań – dodaje Krzysztof Zawadzki, wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno-finansowych. – Podejmujemy kolejne działania zmierzające do dalszego wzrostu konkurencyjności Grupy i stania się liderem w zakresie efektywności kosztowej – dodaje.

 Zgodnie z nowym programem poprawy efektywności we wszystkich obszarach biznesowych Grupy nadal optymalizowane będą procesy dotyczące działań operacyjnych, zmierzające do redukcji kosztów operacyjnych, a także centralizacja procesów wspólnych. Wykorzystując efekt skali pozwalają one osiągnąć synergie w postaci dodatkowych oszczędności. Dotyczy to np. procesów zakupowych, obsługi finansowo-księgowej i informatycznej, a także zarządzania aktywami nieprodukcyjnymi. Ponadto kontynuowane są wewnętrzne działania restrukturyzacyjne w Grupie, których celem jest osiągnięcie optymalnie dopasowanej bazy aktywów w poszczególnych obszarach biznesowych i osiągnięcie dodatkowych synergii w nadchodzących latach.

 Grupa TAURON szacuje, że w ramach nowego programu poprawy efektywności skala oszczędności z każdym rokiem będzie rosła. W 2013 r. będzie to ok. 240 mln zł, w kolejnym roku ponad 290 mln zł, a w roku 2015 ponad 330 mln zł. Łączne szacowane redukcje wyniosą ok. 860 mln zł. Podobnie jak w ramach zakończonego już programu 2010-2012 Grupa spodziewa się obniżenia kosztów operacyjnych w większości obszarów - największy udział przypada na obszary Dystrybucji i Wytwarzania.

 Jednym z elementów pozwalających na uzyskiwanie oszczędności będzie kontynuacja Programu Dobrowolnych Odejść.

TAURON Polska Energia SA jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa TAURON obejmuje swoim działaniem 18 proc. powierzchni kraju i jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce. W skład Grupy TAURON wchodzą m.in. TAURON Wytwarzanie, TAURON Dystrybucja, TAURON Sprzedaż, TAURON Sprzedaż GZE, TAURON Obsługa Klienta, TAURON Obsługa Klienta GZE, Południowy Koncern Węglowy, TAURON Ekoenergia oraz TAURON Ciepło.

Similar Posts