Dopłaty Wiadomości Branżowe

Agencja Fitch podtrzymała wysoką ocenę ratingową PKO Banku Polskiego

Agencja Fitch Ratings podtrzymała rating wsparcia dla PKO Banku Polskiego na poziomie „2”. W uzasadnieniu powołała się na ważną systemową rolę, jaką Bank pełni w polskim sektorze bankowym, a także duży udział w rynku, silną pozycję kapitałową i stabilne źródła pozyskania kapitału.

Rating powstał na podstawie powszechnie dostępnych informacji, nie był zamawiany przez Bank.

Według agencji Fitch na jej ocenę nie wpłynie nawet ewentualna dalsza sprzedaż akcji PKO Banku Polskiego przez Skarb Państwa. Duże znaczenie Banku dla systemu finansowego pozostanie na niezmiennie wysokim poziomie, a Skarb będzie miał nadal silną i decydującą pozycję w Spółce.

Agencja Fitch jest kolejną, która potwierdza stabilność i wiarygodność PKO Banku Polskiego. Jest to niezwykle ważne w obecnej sytuacji dużej niepewności i zmienności, przy negatywnej perspektywie sektora bankowego w innych krajach europejskich – podkreśla Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

Oceny wiarygodności finansowej PKO Banku Polskiego są obecnie przyznawane przez trzy agencje ratingowe: Moody’s Investors Service, Standard & Poor’s i Fitch.

W maju tego roku wiarygodność finansową PKO Banku Polskiego wysoko oceniła agencja ratingowa Standard & Poor’s, przyznając mu oceny A-(ocena długookresowa) /A-2 (ocena krótkookresowa) z perspektywą stabilną. Jest to najwyższa ocena kredytowa polskiej spółki dokonana przez Standard & Poor’s.

***

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Skonsolidowany zysk netto PKO Banku Polskiego za I kwartał 2012 rok wyniósł 1,005 mld zł. Bank jest regularnie nagradzany w prestiżowych rankingach. Został uhonorowany nagrodą „Bank of the Year in Poland” przyznawaną przez międzynarodowy miesięcznik The Banker. Doceniono zarówno jego wyniki finansowe, jak i kompleksową modernizację. Instytut Rachunkowości i Podatków uhonorował Raport roczny PKO Banku Polskiego za 2010 rok Nagrodą Główną w konkursie „The Best Annual Report” w kategorii Banki i instytucje finansowe. Dwa produkty PKO Banku Polskiego: kredyt gotówkowy i lokata bankowa, zostały nagrodzone przez miesięcznik Reader’s Digest certyfikatami “Produkt Roku 2011” jako najczęściej i najchętniej wybierane przez klientów. Bank jest też m.in. laureatem “Złotego Bankiera” za najlepszy na rynku kredyt hipoteczny, zwycięzcą konkursu “Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”, posiadaczem certyfikatu “Firma Przyjazna Klientowi” oraz najlepszym bankiem komercyjnym według Warsaw Business Journal. Innowacyjne rozwiązania bankowości korporacyjnej PKO Banku Polskiego zostały nagrodzone w konkursie Europrodukt. Bank otrzymał w ostatniej edycji tego konkursu trzy statuetki w kategorii produkt – za rachunek płacowy i skonsolidowany oraz rachunek escrow. Ponadto system bankowości elektronicznej iPKO Biznes po raz drugi zdobył Medal Europejski. PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju, o czym świadczy pozycja lidera rankingu “Top Marka” według magazynu Press oraz tytuł Marki Godnej Zaufania przyznany przez miesięcznik Reader’s Digest. Jest także najdroższą marką na polskim rynku bankowym. Specjaliści z magazynu The Banker wycenili jej wartość na 1,5 mld dolarów, a w rankingu Rzeczpospolitej „Polskie Marki 2011” jej wartość została określona na 3,75 mld złotych. Jest także najbardziej wartościowym krajowym bankiem, jak wynika z rankingu „100 najcenniejszych firm Newsweeka”. Działalność filantropijna PKO Banku Polskiego została doceniona przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, która przyznała Bankowi oraz Inteligo Financial Services statuetkę Dobroczyńcy Roku 2010, oraz przez Forum Darczyńców w Polsce, które przyznało Bankowi Nagrodę Specjalną za długoletnie i konsekwentne wspieranie działań społecznie użytecznych.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy