Wiadomości Branżowe

Zarząd PMPG S.A. o liście alertów i fixingu

W związku z uchwałą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i okresową zmianą notowań Platformy Mediowej Point Group SA (GPW: POINTGROUP, PGM) z notowań ciągłych na notowania jednolite (fixing), zarząd PMPG przypomina, że zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2013 roku, które zadecydowało o nieprzeprowadzaniu połączenia akcji Spółki, a tym samym zatwierdziło strategię wybraną wcześniej przez zarząd, PMPG nie planuje scalenia akcji.

Zarząd pozostaje na stanowisku, że konsekwentna realizacja przyjętego w 2013 r. programu naprawczego pozwoli na spełnienie wymaganego kryterium ceny średniej w kolejnych okresach weryfikacji.

Szczegółowe uzasadnienie decyzji znajduje się w Raporcie bieżącym nr 6/2014 (http://www.point-group.pl/files/RB__6_2014_1.pdf).

Zarząd PMPG SA kontynuuje jednocześnie realizację przyjętej strategii rozwoju spółki i planuje wykonanie prognozy na rok 2014, zgodnie z którą przychody Grupy powinny wynieść 64 063 tys. zł, a EBITDA ma osiągnąć poziom 8 008 tys. Oznacza to, że zarząd PMPG spodziewa się stabilnych przychodów ze sprzedaży i wzrostu rentowności na poziomie EBITDA o ponad 17%  proc., licząc od korekty prognozy z końca roku 2013.  Jeśli przyjąć jako dane porównawcze prognozę z marca 2013, w której spółka prognozowała EBITDA na poziomie 4 028 tys., to wzrost rok do roku wynosi niemal 100% (99).  

 

Źródło Platforma Mediowa Point Group SA. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #jest   #oraz   #wrze   #zarz