Biznes Firma

Wyniki AkzoNobel II kwartał 2020 r.

Data publikacji: 2020-07-28
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Wyniki AkzoNobel II kwartał 2020 r.
Kategoria: BIZNES, Firma

Wyniki uzyskane przez AkzoNobel w II kwartale 2020 r. pokazują, że w odpowiedzi na sytuację związaną z Covid-19, firma mocno koncentruje się na marżach oraz projektach związanych z oszczędnościami.

Wyniki AkzoNobel II kwartał 2020 r. BIZNES, Firma - Wyniki uzyskane przez AkzoNobel w II kwartale 2020 r. pokazują, że w odpowiedzi na sytuację związaną z Covid-19, firma mocno koncentruje się na marżach oraz projektach związanych z oszczędnościami.

Wyniki uzyskane przez AkzoNobel w II kwartale 2020 r. pokazują, że w odpowiedzi na sytuację związaną z Covid-19, firma mocno koncentruje się na marżach oraz projektach związanych z oszczędnościami

 

 

Ważne wydarzenia w II kwartale 2020 r.

 

ROS, po wyłączeniu niealokowanych kosztów1, wzrósł do 14,0% (2019: 13,7%) dzięki prawidłowemu zarządzaniu marżą i koncentracji na redukcji kosztów
Trudności związane z pandemią koronawirusa zmniejszyły się w II kwartale – spadek przychodów wyniósł w kwietniu niecałe 30%, natomiast w czerwcu – tylko 5%
Oszczędności wyniosły 116 mln EUR, z czego 38 mln EUR stanowiły oszczędności związane z transformacją
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wzrosły do 308 mln EUR (2019: 152 mln EUR); 

 

 

II kw. 2020 r. (w porównaniu z II kw. 2019 r.)

 

Przychody niższe o 19%, a o 17% przy zastosowaniu stałych kursów walutowych – pozytywny wpływ zmian cen/miksu skutkujący wzrostem o 2% i spadkiem wolumenów o 18% na skutek pandemii COVID-19
Skorygowany zysk operacyjny2 w wysokości 238 mln EUR (w 2019 r.: 305 mln EUR); ROS wyniósł 12,0% (2019: 12,4%)
Zysk operacyjny w kwocie 207 mln EUR obejmuje ujemne skutki o wartości 31 mln EUR wywołane przez zidentyfikowane pozycje związane z kosztami transformacji (w 2019 r.: 308 mln EUR, w tym 3 mln EUR z tytułu dodatnich zidentyfikowanych pozycji); marża operacyjna wyniosła 10,4% (w 2019 r.: 12,6%)
Wynik finansowy przypadający akcjonariuszom wynosi 129 mln EUR (2019: 231 mln EUR)
Skorygowany zysk na 1 akcję (EPS) z działalności kontynuowanej na poziomie 0,80 EUR (2019: 0,96 EUR); natomiast dla całej działalności EPS wyniósł 0,68 EUR (w 2019 r.: 1,07 EUR)
 

 

Komentarz Thierry'ego Vanlanckera, CEO AkzoNobel:

 

„Pomimo spadku popytu na rynku docelowym wskaźnik rentowności sprzedaży był wyższy o 30 punktów bazowych i wyniósł w drugim kwartale 14%. Było to możliwe dzięki koncentracji na zarządzaniu marżą i prowadzeniu działań oszczędnościowych.

 

Jestem niezmiernie dumny z naszych biznesów na całym świecie, które były mocno zaangażowane w obsługę klientów i uzyskały dobre wyniki, równocześnie pomagając licznym społecznościom dotkniętym skutkami pandemii.

 

Dzięki rygorystycznemu zarządzaniu środkami pieniężnymi i mocnemu bilansowi jesteśmy gotowi zmierzyć się z wciąż niepewną sytuacją, związaną z pandemią i nadal dostarczać znakomite wyniki na miarę lidera naszej branży.”

 

AkzoNobel w mln EUR

II kw. 2019 r.

II kw. 2020 r.

Δ%

Δ% CC3

Przychody

2 451

1 987

(19%)

(17%)

Skorygowany zysk operacyjny2

305

238

(22%)

 

ROS

12,4%

12,0%

 

 

ROS, z wyłączeniem nieprzypisanych kosztów 1

13,7%

14,0%

 

 

Zysk operacyjny

308

207

(33%)

 

 

 

Bieżące informacje
 

Współpraca z SOS Wioskami Dziecięcymi została przedłużona

Nasza globalna współpraca z SOS Wioskami Dziecięcymi została przedłużona o kolejne trzy lata. Jest ona częścią naszej inicjatywy Let’s Colour i za jej pośrednictwem zdołaliśmy pomóc już 20 tys. dzieci oraz młodzieży na całym świecie. Współpraca będzie się dalej skupiała na remontowaniu lokali mieszkalnych i oferowaniu szkoleń, aby zapewnić rodzinom zagrożonym ubóstwem, a także dzieciom, które nie mają odpowiedniej opieki rodzicielskiej, lepszą przyszłość.

 

Podjęte działania

Podczas pandemii COVID-19 nie tylko wciąż dostarczaliśmy nasze produkty branżom krytycznym na całym świecie, ale też nasze biznesy i ich pracownicy dokładali wszelkich starań, żeby wspierać lokalne projekty i inicjatywy społeczne, aby pomóc jak największej liczbie osób.

Dulux nie ma litości dla ścian

Walka o to, aby nie dopuścić do powstawania obtarć na ścianach wewnątrz pomieszczeń, zakończyła się po wypuszczeniu na rynek farby Dulux EasyCare+. Wzbogacona o technologię Scuff Resist (zapobiegającą rysowaniu powierzchni), farba tworzy trwałą, matową powłokę, która zapewnia niezwykłą wytrzymałość mechaniczną. Tym samym zapobiega powstawaniu tych powszechnie znanych blizn wojennych po bliskim kontakcie ściany z plastikiem, gumą lub drewnem.

 

Interpon stawia na higienę

Nasze farby proszkowe marki Interpon niezmiennie odgrywają ważną rolę w branżach krytycznych na świecie. Niedawno rozszerzyliśmy ofertę produktów antymikrobowych (która już wcześniej obejmowała produkty dedykowane dla środowisk, w których ogromnie ważna jest higiena, takich jak szpitale), ulepszając funkcjonalność serii architektonicznych powłok proszkowych Interpon D1000 i 2000. Zastosowanie antymikrobowej technologii BioCote® oznacza, że wnętrza budynków mogą teraz otrzymać dodatkową ochronę przed mikrobami, takimi jak: bakterie czy pleśń, mogącymi powodować problemy związane z nieprzyjemnymi woniami, plamami czy niszczeniem materiałów.
 
*Technologia BioCote® nie chroni użytkowników lub innych osób przed bakteriami chorobotwórczymi, zarazkami, wirusami czy innymi szkodliwymi organizmami. Technologia ta nie może zastąpić przestrzegania zasad higieny i/lub dbałości o czystość.

Potrzeba matką wynalazków

Otrzymaliśmy prawie 200 zgłoszeń do naszego wyzwania w zakresie innowacji, Paint the Future. Jego celem było zebranie kreatywnych pomysłów, które powstały w ciągu ostatnich miesięcy po wybuchu epidemii COVID-19. Były efektem improwizacji naszych pracowników i konieczności dostosowania się do nowych, trudnych sytuacji. Zaprosiliśmy grupę 500 pracowników z różnych działów spółki, żeby ocenili te pomysły i wyłonili zasługujące na miano zwycięzców.

Rozpiera nas duma

Nasz CEO, Thierry Vanlancker, podpisał Deklarację Amsterdamską w dowód poparcia AkzoNobel dla społeczności LGBTI+. Podczas uroczystości podpisania dokumentu powiedział, że chciałby, aby każdy pracownik AkzoNobel czuł się w firmie jak w domu. Dodał, że wszyscy pracownicy zasługują na szacunek i równe szanse w miejscu pracy, bez względu na ich orientację seksualną, rasę, płeć czy narodowość. Poprzez złożenie podpisu pod deklaracją opracowaną przez organizację Workplace Pride spółka w widoczny i pozytywny sposób pokazała swoje zaangażowanie w tworzenie otwartego środowiska.

 

 

Perspektywy:

AkzoNobel zawiesił swoje ambitne cele finansowe na 2020 r. ze względu na poważne trudnosci na rynku spowodowane pandemią. Skutki epidemii COVID-19 będą nadal widoczne w drugiej połowie roku, choć trendy popytu obserwowane w poszczególnych regionach i segmentach różnią się w niepewnym środowisku makroekonomicznym. Ceny surowców powinny wywoływać korzystne skutki w drugiej połowie roku 2020. Kontynuowane zarządzanie marżą i programy redukcji kosztów powinny uwzględnić wpływ obecnych niekorzystnych czynników. Do końca 2020 r. spółka chce osiągnąć docelowy wskaźnik dźwigni finansowej na poziomie 1-2-krotności długu netto/EBITDA i zobowiązuje się do utrzymania dobrego ratingu kredytowego na poziomie inwestycyjnym.

 

Raport za II kwartał 2020 r. można przeczytać i pobrać pod adresem https://akzo.no/Q22020-Report

1 ROS po wyłączeniu kosztów niealokowanych jest to skorygowany zysk operacyjny wyrażony jako procent przychodów dla segmentów Decorative Paints i Performance Coatings; nie zawiera natomiast niealokowanych kosztów występujących na szczeblu korporacyjnym

2 Skorygowany zysk operacyjny = zysk operacyjny bez zidentyfikowanych pozycji

3 Obliczenia przy zastosowaniu stałych kursów walut (Constant Currencies – CC) pomijają wpływ zmian kursów walut.

 

***

AkzoNobel to firma z pasją malowania. Od 1792 roku jesteśmy ekspertem w produkcji farb i lakierów, kreującym standardy w kolorze i ochronie powierzchni. Nasze portfolio zawiera światowej klasy marki, takie jak Dulux, International, Sikkens i Interpon – które cieszą się zaufaniem klientów na całym świecie. Firma z siedzibą główną w Holandii działa w ponad 150 krajach i zatrudnia około 35 000 pracowników, którzy z pasją dostarczają wysokiej jakości produkty i usługi, zgodnie z oczekiwaniem naszych klientów. Więcej informacji na stronie www.akzonobel.com/poland

 

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Wyniki AkzoNobel II kwartał 2020 r. BIZNES, Firma - Wyniki uzyskane przez AkzoNobel w II kwartale 2020 r. pokazują, że w odpowiedzi na sytuację związaną z Covid-19, firma mocno koncentruje się na marżach oraz projektach związanych z oszczędnościami.
Hashtagi: #BIZNES #Firma

Similar Posts