Wiadomości Branżowe

Poczta Polska z nowym dyrektorem Biura Strategii i Współpracy Międzynarodowej

Od 24 października na stanowisku dyrektora Biura Strategii i Współpracy Międzynarodowej zatrudniony został Pan Dariusz Dolczewski. Dariusz Dolczewski posiada interdyscyplinarne wykształcenie specjalistyczne.

Ukończył Politechnikę Warszawską – jest inżynierem telekomunikacji po Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Zarządzanie przedsiębiorstwem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie jest doktorantem na Wydziale Zarządzania UW, specjalizuje się w kwestiach zarządzania i organizacji dużych grup kapitałowych.

Dariusz Dolczewski wcześniej pracował m.in. na stanowisku Dyrektora Departamentu Poczty w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, gdzie prowadził sprawy związane z nadzorem właścicielskim nad Pocztą Polską S.A. oraz legislacją  w obszarze pocztowym. Na zatrudnienie w Poczcie Polskiej decyzję pozytywną wydała Komisja rozpatrująca wnioski o wyrażenie zgody na zatrudnianie osób, które pełniły funkcje publiczne, działającej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności   gospodarczej   przez   osoby   pełniące  funkcje publiczne.


dostarczył infoWire.pl

Źródło Poczta Polska. Dostarczył

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy