Dopłaty Wiadomości Branżowe

Wyróżnienie dla raportu CSR Grupy TP

Raport społecznej odpowiedzialności Grupy TP otrzymał wyróżnienie w konkursie Raporty Społeczne 2011 organizowanym przez CSR Consulting, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i PricewaterhouseCoopers. Raport doceniono przede wszystkim za kompleksowe podejście do dialogu z interesariuszami.

– Raport powstał w oparciu o szerokie konsultacje społeczne, odpowiadamy w nim na konkretne wyzwania, które stawiają przed nami interesariusze. Staraliśmy się uwzględnić w nim głos naszych partnerów społecznych i pracowników. Cieszymy się, że takie podejście do odpowiedzialnego biznesu zostało docenione – powiedział Tomasz Nowakowski, Dyrektor Wykonawczy Grupy TP ds. Korporacyjnych.

Najnowszy Raport CSR Grupy TP obejmuje działalność firmy za ostatnie 4 lata. Został sporządzony pod kątem wyzwań społecznych, jakie stoją przed operatorem telekomunikacyjnym – są to przede wszystkim walka z wykluczeniem cyfrowym, bezpieczeństwo korzystania z nowych technologii oraz minimalizowanie wpływu działalności firmy na środowisko naturalne. Raport przygotowano w oparciu o międzynarodowe standardy GRI, został także zweryfikowany przez niezależnego audytora. 

Grupa TP jest jedną z kilkunastu firm w Polsce, które raportują swoje działania z zakresu odpowiedzialnego biznesu i jako pierwsza w Polsce w 2006 roku wydała raport CSR zgodny z międzynarodowymi standardami GRI. Jest także notowana w giełdowym indeksie odpowiedzialnych firm –  Respect Index.

Celem konkursu „Raporty Społeczne” jest wyróżnienie przedsiębiorstw, które nie tylko prowadzą działalność z uwzględnieniem interesów społeczeństwa i środowiska, ale także potrafią w sposób jasny, przejrzysty i wiarygodny zaprezentować swoje dokonania w tym obszarze. W tym roku konkurs odbył się już po raz piąty.  

 

Raport społeczny Grupy TP 2007-2010 jest dostępny na stronie www.tp.pl

Similar Posts