Wiadomości Branżowe

LZMO podwoiło przychody ze sprzedaży w 2013 r.

LZMO S.A., spółka z segmentu NewConnect Lead, jedyny w Polsce producent ceramicznych systemów kominowych w unikalnej technologii izostatycznej, opublikowała wyniki finansowe za 2013 r. Przychody ze sprzedaży wzrosły dwukrotnie w porównaniu z 2012 r. i wyniosły 7,6 mln zł. Spółka wypracowała również zysk netto w wysokości 6,4 mln zł.

LZMO S.A. wygenerowało w 2013 r. 7,6 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 106,2% w stosunku do roku poprzedniego. Zysk netto wyniósł 6,4 mln zł, głównie za sprawą zdarzenia jednorazowego, jakim był wpływ zysku ze zbycia inwestycji w spółkę powiązaną Baltic Ceramics S.A.

– W ubiegłym roku zakończyliśmy etap inwestowania w fundamenty dalszego rozwoju i płynnie przechodzimy do intensywnego wzrostu operacyjnego. W ubiegłych latach koncentrowaliśmy się na rozwoju technologii i mocy produkcyjnych. Na inwestycje w technologię wydaliśmy łącznie blisko 17 mln zł. W efekcie posiadamy unikalną technologię, najnowocześniejszy zakład produkcyjny na świecie oraz doskonałe i atrakcyjne cenowo produkty. – mówi Artur Sławiński, prezes Zarządu LZMO S.A. – Obowiązujące od listopada ubiegłego roku nowe unijne regulacje prawne dotyczące wytrzymałości przewodów kominowych będą kształtować rynek systemów kominowych w Polsce w najbliższych latach. Dlatego liczymy na wzrost sprzedaży w kraju i budujemy sieć dystrybucyjną poza jego granicami. Jesteśmy dobrze przygotowani na nadchodzący sezon budowlany i zwiększony popyt na nasze produkty. Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu zamierzamy przeprowadzić publiczną emisję obligacji. Pozyskane w ten sposób środki zasilą kapitał obrotowy – dodaje.

Koszty działalności operacyjnej wzrosły do poziomu 7,6 mln zł (wzrost o 37,5% r/r) w wyniku sukcesywnego zwiększania produkcji. Koszty finansowe zwiększyły się o 12,1% r/r (do poziomu 629,0 tys. zł). Eliminując wpływ zdarzenia jednorazowego z rachunku zysków i strat, spółka zamknęłaby 2013 r. stratą netto w wysokości 1,1 mln zł, o 23,1% niższą niż w 2012 r. 

– Dążymy do znacznego wzrostu sprzedaży i zysku netto już w tym roku, co w obecnej sytuacji rynkowej w naszej opinii jest jedynie kwestią czasu. Obecnie koncentrujemy się na budowaniu naszej marki i sieci sprzedaży. Co ważne, rozpoczęliśmy w ubiegłym roku procedury certyfikacyjne naszych systemów. W efekcie, na początku 2014 r. nasz flagowy produkt otrzymał certyfikat W3G, wyznaczający najwyższe standardy jakości. Otwiera to przed LZMO możliwość umacniania swojej pozycji na największych i najbardziej marżowych rynkach Europy, a co za tym idzie – generowania większych przychodów – dodaje Sławiński.

W okresie IV kw. 2013 r. oraz I kw. 2014 r. spółka podpisała szereg znaczących umów dystrybucyjnych z podmiotami działającymi na rynkach regionu Europy Środkowej i Wschodniej. W Polsce sieć sprzedaży obejmuje 250 punktów sprzedaży.

Strategia spółki zakłada osiągnięcie w 2014 r. sprzedaży eksportowej w wysokości około 1,5 mln euro oraz wzrost sprzedaży na rynku polskim o około 50%. Docelowo, spółka będzie dążyć do osiągnięcia co najmniej 10% udziału na interesujących nas, kluczowych rynkach Europy, których łączna wartość szacowana jest na 1,4 mld zł rocznie.

[tys. zł, %]

2012

2013

Zmiana

Przychody ze sprzedaży

3 682,1

7 593,0

+106,2%

Strata brutto ze sprzedaży

-1 891,5

-79,4

-95,8%

Strata z działalności operacyjnej (EBIT)

-2 358,7

-536,7

-77,2%

EBITDA

-2 012,4

-55,6

-97,2%

Zysk netto

-1 476,2

6 359,6

 

Źródło LZMO. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts