Dopłaty Wiadomości Branżowe

Lokata strukturyzowana „Mistrzowie Parkietu” w mBanku i MultiBanku

Banki detaliczne z grupy BRE rozpoczynają zapisy na 12-miesięczną lokatę strukturyzowaną „Mistrzowie Parkietu”, której aktywem bazowym jest kontrakt terminowy na WIG20. Produkt umożliwia osiągnięcie zysku w wysokości nawet 9,5 proc. rocznie.

Aktywem bazowym produktu jest kontrakt terminowy na indeks WIG20 o najbliższym terminie wygaśnięcia, co daje możliwość inwestowania w oparciu indeks skupiający akcje największych spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych przy jednoczesnym bezpieczeństwie zaangażowanego kapitału.

Strategia inwestycyjna lokaty zakłada wzrost cen kontraktów terminowych w perspektywie najbliższego roku. Jeśli na koniec inwestycji wartość aktywa bazowego znajdzie się w przedziale <2700 – 2900> punktów, oprocentowanie lokaty wyniesie 9,5 proc. Jeśli w przedziałach <2600 – 2700) lub (2900 – 3000> punktów, zysk będzie równy 4 proc. (według danych rynkowych z dnia 21.01.2013; ostateczna wysokość oprocentowania zostanie ustalona w dniu 05.02.2013 i będzie nie niższa niż 3,50% p.a.). W pozostałych wypadkach lokata zakończy się zwrotem zainwestowanego kapitału.   

 – Obecna sytuacja rynkowa pozwala nam sądzić, że istnieje duży potencjał wzrostu kontraktów terminowych na indeks WIG20. Spadek stóp procentowych powinien zachęcić do relokacji aktywów z depozytów bankowych na rynek akcyjny, co z kolei powinno pozytywnie wpłynąć na wartość indeksu WIG20 – tłumaczy Michał Szrajber, odpowiedzialny za produkt w mBanku i MultiBanku.  – Spodziewamy się także lepszej drugiej połowy roku i ożywienia na rynku akcji – dodaje.

Zainwestowane w ramach lokaty strukturyzowanej środki objęte są pełną ochroną kapitału. Minimalna kwota inwestycji wynosi 1 tys. zł, subskrypcja trwa do 4 lutego 2013 r.

BRE Bank (którego częścią są mBank i MultiBank) to trzeci największy bank w Polsce pod względem aktywów. Obsługuje ponad 4 mln klientów w Polsce, Czechach i na Słowacji. Pod marką BRE oferowane są usługi bankowości korporacyjnej, skierowane do największych przedsiębiorstw i firm segmentu MSP oraz jednostek sektora publicznego. Usługi bankowości detalicznej dla klientów indywidualnych i mikrofirm świadczone są z kolei pod markami mBanku i MultiBanku. mBank jest największym bankiem internetowym w kraju, niezmiennie od ponad 12 lat pozostając synonimem bankowości elektronicznej. MultiBank specjalizuje się w usługach personal banking i kieruje ofertę do osób zamożnych.
BRE Bank notowany jest na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych wśród dwudziestu największych spółek.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy