Wiadomości Branżowe

Finansowi Liderzy Warty w Raiffeisen Polbank

Polisa strukturyzowana oparta na koszyku sześciu spółek europejskiego sektora finansowego to kolejna oferta życiowej Warty dla klientów Raiffeisen Polbank. Maksymalny możliwy zwrot z kapitału po dwóch latach to 20%. Gwarancja kapitału została ustalona na poziomie 95% w dniu zakończenia okresu ubezpieczenia. Do

Polisa strukturyzowana oparta na koszyku sześciu spółek europejskiego sektora finansowego to kolejna oferta życiowej Warty dla klientów Raiffeisen PolbankMaksymalny możliwy zwrot z kapitału po dwóch latach to 20%. Gwarancja kapitału została ustalona na poziomie 95% w dniu zakończenia okresu ubezpieczenia.

Do końca stycznia 2014 r. klienci Raiffeisen Polbank mogą przystępować do dwuletniego ubezpieczenia strukturyzowanego „Finansowi Liderzy”, przygotowanego przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Produkt został oparty na notowaniach sześciu spółek o globalnym zasięgu, których przedmiotem działalności jest świadczenie usług z zakresu bankowości i ubezpieczeń. W skład koszyka spółek wchodzą:

  • HSBC Holdings plc,
  • BNP Paribas SA,
  • ING Groep N.V.,
  • AXA SA,
  • Allianz SE,
  • Zurich Insurance Group AG.

Okres ochrony ubezpieczeniowej rozpoczyna się 12 lutego 2014 r. i trwa do 5 lutego 2016 r. Produkt „Finansowi Liderzy” zapewnia gwarancję kapitału na poziomie 95% na koniec okresu umowy. Premia z produktu będzie zależała od zmiany wartości koszyka spółek na koniec okresu ubezpieczenia. Do jej wyliczenia brana będzie pod uwagę wartość wyceny koszyka spółek wyłącznie z dwóch dni obserwacji – pierwszego dnia  okresu ubezpieczenia, tj. 12 lutego 2014 r. i ostatniego, czyli 5 lutego 2016 r. Wahania notowań spółek w trakcie trwania produktu nie mają znaczenia dla finalnej wysokości wypłacanej premii. Maksymalny możliwy do osiągnięcia zwrot z kapitału po dwóch latach to 20%. Warunkiem wypłaty zysku na tym poziomie jest spełnienie się optymistycznego scenariusza i osiągnięcie na koniec trwania ubezpieczenia zwrotu z każdej ze spółek na poziomie większym lub równym 20%.

Spółki zostały wyselekcjonowane m.in. ze względu na historyczne wyniki finansowe oraz pozytywne rekomendacje analityków. Jako liderzy w swojej branży mają silną pozycję konkurencyjną, a także duże udziały w rynku. Większość spółek w okresie od 28 grudnia 2012 r. do 30 grudnia 2013 r. odnotowało imponujące stopy zwrotu: AXA- 52,02%, ING – 43,28%, BNP – 33,39%, Allianz – 24,38%, Zurich – 6,04%, HSBC – 1,06%.

Minimalna kwota składki to 5.000 zł. Klienci nie ponoszą opłat wstępnych za przystąpienie do ubezpieczenia.

Źródło Grupa WARTA. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy