Wiadomości Branżowe

Chroń swoją kartę przed skimmingiem!

Coraz więcej osób posługujących się kartami płatniczymi pada ofiarą przestępców, którzy sprytnymi sposobami wykradają pieniądze z naszych kont. Jedną z metod jest skimming. I choć w ostatnich latach nie był on popularny, to pod koniec 2014 r. policja odnotowała kilkadziesiąt zgłoszeń wykorzystania tej techniki kradzieży. Skimming polega na nielegalnym skopiowaniu

Coraz więcej osób posługujących się kartami płatniczymi pada ofiarą przestępców, którzy sprytnymi sposobami wykradają pieniądze z naszych kont. Jedną z metod jest skimming. I choć w ostatnich latach nie był on popularny, to pod koniec 2014 r. policja odnotowała kilkadziesiąt zgłoszeń wykorzystania tej techniki kradzieży.

Skimming polega na nielegalnym skopiowaniu danych z paska magnetycznego karty płatniczej i następnie wykorzystaniu ich do kradzieży środków z naszego rachunku bankowego. „Do przestępstwa najczęściej dochodzi w dwóch sytuacjach. Pierwsza ma miejsce wtedy, kiedy płacimy w punkcie usługowym, np. w sklepie czy restauracji, i oddajemy swoją kartę sprzedawcy. Na zapleczu ta osoba ma możliwość skopiowania danych. Drugim przypadkiem jest wypłata z bankomatu, na którym przestępca zainstalował urządzenie pozwalające kopiować dane” – mówi serwisowi infoWire.pl Magdalena Lejman z PKO Banku Polskiego.

Jak się ustrzec przed skimmingiem? Przede wszystkim nie przekazujmy nikomu swojej karty płatniczej – obowiązkiem kelnera jest zrealizowanie płatności za pomocą terminala przy stoliku klienta. Korzystając z bankomatu, zwróćmy uwagę, czy maszyna nie jest wyposażona w dodatkowe elementy, np. listwy, kamerki, nakładki na klawiaturze. Jeżeli jego wygląd budzi nasze podejrzenia, powinniśmy natychmiast skontaktować się bankiem lub firmą obsługującą dany bankomat. Wpisując PIN, nie zapominajmy o zasłanianiu dłonią klawiatury. Warto również pamiętać, że najbezpieczniejsze są te bankomaty, które znajdują się w placówkach bankowych.

Aby chronić się przed przestępcami, banki monitorują bankomaty i instalują na nich nakładki antyskimmingowe. Dysponują również mechanizmami pozwalającymi na kontrolowanie transakcji płatniczych na kontach klientów. Bardzo często to banki wykrywają nielegalne obroty środkami pieniężnymi na naszych rachunkach. W takich sytuacjach blokują podejrzane transakcje i kontaktują się z klientami w celu wyjaśnienia sprawy. Aby zapewnić dodatkową ochronę oszczędnościom, warto systematycznie sprawdzać transakcje płatnicze na swoim koncie. Wszelkie wątpliwości dotyczące rachunku powinniśmy bezzwłocznie zgłaszać do banku.


dostarczył infoWire.pl

Źródło infoWire.pl. Dostarczył

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy