Wiadomości Branżowe

Chcę zarabiać Coraz Więcej z Bankiem Pocztowym, ponieważ…

Do końca marca br. trwa konkurs dla Klientów Banku Pocztowego. Pula nagród wynosi 150 tys. zł. Bank Pocztowy przygotował dla swoich Klientów 150 nagród po 1000 zł. By wziąć udział w konkursie i walczyć o te nagrody, wystarczy do 31 marca br. założyć lokatę Coraz Więcej na okres 8 miesięcy . Klient powinien również dokończyć hasło:

Do końca marca br. trwa konkurs dla Klientów Banku Pocztowego. Pula nagród wynosi 150 tys. zł.

Bank Pocztowy przygotował dla swoich Klientów 150 nagród po 1000 zł. By wziąć udział w konkursie i walczyć o te nagrody, wystarczy do 31 marca br. założyć lokatę Coraz Więcej na okres 8 miesięcy . Klient powinien również dokończyć hasło: „Chcę zarabiać Coraz Więcej z Bankiem Pocztowym, ponieważ…”. Propozycję hasła można zgłaszać do 7 kwietnia br. Maksymalna długość dodanej wypowiedzi nie może przekraczać 12 słów.

Propozycje zgłoszone w ramach konkursu zostaną następnie ocenione pod względem kreatywności, pomysłowości, oryginalności i poprawności językowej. Spośród wszystkich nadesłanych propozycji nagrodę otrzyma 150 najlepszych haseł.

Średnie oprocentowanie lokaty Coraz Więcej 8M wynosi 3,25%. Klienci mogą założyć lokatę w placówkach Banku Pocztowego, Poczty Polskiej, za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub poprzez Infolinię.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są drogą mailową ([email protected]) oraz listownie na adres Bank Pocztowy S.A. Centrala, Biuro w Warszawie, ul. Polna 11, 00-633 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Konkurs Coraz Więcej”.

Każda osoba może przesłać tylko jedno zgłoszenie. W przypadku wysłania większej liczby zgłoszeń, w konkursie weźmie udział zgłoszenie, które pierwsze wpłynie do Banku. Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej Banku

Źródło Bank Pocztowy SA. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy