Wiadomości Branżowe

Blok gazowo – parowy w Stalowej Woli w decydującej fazie realizacji

Budowa bloku gazowo – parowego o mocy 450 MW w Elektrociepłowni Stalowa Wola – największej w Polsce elektrociepłowni gazowej – osiągnęła kluczową fazę montażu urządzeń produkcyjnych. W poniedziałek 28 kwietnia teren budowy odwiedził Janusz Piechociński, Wicepremier, Minister Gospodarki. Inwestycja realizowana jest wspólnie przez TAURON Wytwarzanie oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo TERMIKA.

Na terenie Elektrowni Stalowa Wola (TAURON Wytwarzanie) powstaje nowoczesna jednostka gazowo-parowa o mocy 450 MWe. Blok będzie pracował w wysokosprawnej kogeneracji, obok energii elektrycznej będzie wytwarzał ciepło w postaci gorącej wody na potrzeby komunalne i pary technologicznej dla pobliskich zakładów przemysłowych. Zarządzać nim będzie spółka celowa Elektrociepłownia Stalowa Wola, w której PGNiG TERMIKA i TAURON Wytwarzanie posiadają po 50 procent udziałów. Inwestycja, na którą nakłady wyniosą 1,13 mld zł, finansowana jest w formule project finance. Blok zostanie oddany do eksploatacji w 2015 roku.  Projekt znajduje się w zaawansowanej fazie realizacji. Trwają końcowe prace budowlane w zakresie głównych budynków: m.in. elektrycznego, maszynowni turbiny gazowej i turbiny parowej oraz kotła odzyskowego. Powstaje stacja przygotowania gazu i zatoka ujęciowa. Przygotowano miejsce zabudowy transformatorów. Trwa montaż konstrukcji kotła odzyskowego. Podstawowe urządzenia znajdują się już na placu budowy lub są w trakcie transportu.

- Sektor energetyczny zarówno w Polsce jak i w całej Europie stoi przed dużymi wyzwaniami, dlatego musimy podejmować inicjatywy, które przede wszystkim zwiększą jego konkurencyjność. Inwestycja w Elektrociepłowni Stalowa Wola potwierdza, że polska energetyka rozwija się dynamicznie i stawia na nowoczesne technologie - mówi Janusz Piechociński, Wicepremier, Minister Gospodarki.

Inwestycja jest wspólną inicjatywą partnerów, która znajduje potwierdzenie w ich strategiach. TAURON dąży do odbudowy mocy wytwórczych, dywersyfikacji portfela i zwiększenia udziału energii ze źródeł własnych. Powstający blok o mocy 450 MWe, największy i najnowocześniejszy w Polsce, jest jednym z kluczowym projektów zapisanych w strategii korporacyjnej TAURONA i będzie pierwszą jednostką gazową w Grupie.

- Nowy blok w Stalowej Woli to inwestycja bardzo istotna, nie tylko z uwagi na bezpieczeństwo energetyczne kraju. Jednostka ta będzie podstawowym źródłem ciepła dla około 60 tys. okolicznych mieszkańców- mówi Jacek Janas, p.o. prezesa zarządu TAURON Wytwarzanie – Dodatkowo, z uwagi na usytuowanie bloku w centrum miasta, bardzo ważny jest brak emisji pyłu, niska emisyjność CO2, NOx i praktycznie brak emisji SO2.

PGNiG TERMIKA pozyskuje nowego, dużego odbiorcę gazu oraz rozwija działalność w sektorze elektroenergetycznym.

- Elektrociepłownia Stalowa Wola to nie tylko największe przedsięwzięcie prowadzone obecnie przez PGNiG TERMIKA, ale też największa inwestycja w elektrociepłownię gazową w Polsce. Nasz wkład w ten projekt to przede wszystkim gruntowna wiedza i wieloletnie doświadczenie. PGNiG TERMIKA jest dziś największym zespołem elektrociepłowni w Unii Europejskiej. Nasi pracownicy to wysokiej klasy specjaliści, którzy gwarantują sukces tej ambitnej inwestycji –-mówi Andrzej Gajewski, prezes zarządu PGNiG TERMIKA.

Wspólne przedsięwzięcie zainicjowane zostało podpisaniem 20 listopada 2008 roku przez TAURON Polska Energia i PGNiG listu intencyjnego, w którym wyrażono wolę współpracy. Następnie zawarto porozumienie z 7 grudnia 2009 roku określające ramy projektu. W kolejnym kroku wynegocjowana została umowa realizacyjna, którą 7 maja 2010 roku podpisały cztery strony, tj. TAURON, Elektrownia Stalowa Wola (TAURON Wytwarzanie), PGNiG i PGNiG Energia. Umowa określiła sposób współpracy. W marcu 2011 roku spółki podpisały pakiet umów przesądzających o realizacji przedsięwzięcia:

- umowę o funkcjonowaniu Elektrociepłowni Stalowa Wola,

- umowę sprzedaży energii elektrycznej,

- umowę na dostawy paliwa gazowego.

W grudniu 2012 roku wmurowano kamień węgielny, co symbolicznie rozpoczęło fizyczną realizację inwestycji.

O inwestycji:

Efekt ekologiczny:

Nowa jednostka będzie spełniała wymagania przepisów krajowych i Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska, jak również wymagania, zasady i normy, jakie określa Najlepsza Dostępna Technika - BAT (Best Available Techniques).

Blok będzie spełniał następujące parametry ekologiczne:

  • Niska emisja CO2 - około 360 kg/MWh
  • Znikoma emisja SOx - zastosowane paliwo gazowe w swym składzie zawiera nieznaczne ilości siarki.
  • Niska emisja NOx - technologia spalania gazu ziemnego w turbinie gazowej jest dostosowana do spełniania najostrzejszych norm emisji NOx.
  • Brak emisji pyłu - zastosowane paliwo nie zawiera w swym składzie cząstek stałych.

Będzie to zgodne z wymaganiami projektowanych jednostek oddawanych do użytkowania od roku 2016.

Parametry techniczne bloku

 

TAURON Wytwarzanie

Drugi co do wielkości producentem energii elektrycznej w Polsce. Spółka posiada 4 671 MWe mocy zainstalowanej oraz 1 496,1 MWt mocy cieplnej i wytwarza energię w sześciu oddziałach (Elektrownia Jaworzno III, Elektrownia Łagisza, Elektrownia Łaziska, Elektrownia Siersza, Elektrownia Blachownia, Elektrownia Stalowa Wola).

PGNiG TERMIKA

Największy w Polsce wytwórcą ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji. Zajmuje się także sprzedażą, przesyłem i dystrybucją ciepła. Wytwarza 11 procent produkowanego w Polsce ciepła, które dociera do 70 procent warszawian i 60 procent mieszkańców Pruszkowa i okolic. Zapewnia pokrycie ok. 65 procent zapotrzebowania stolicy na energię elektryczną. Produkcja odbywa się w 5 zakładach: elektrociepłowniach Żerań, Siekierki, Pruszków oraz ciepłowniach Wola i Kawęczyn.

TAURON Polska Energia SA jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa TAURON obejmuje swoim działaniem 18 proc. powierzchni kraju i jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce. W skład Grupy TAURON wchodzą m.in. TAURON Wytwarzanie, TAURON Dystrybucja, TAURON Sprzedaż, TAURON Obsługa Klienta, Południowy Koncern Węglowy, TAURON Ekoenergia oraz TAURON Ciepło.

Źródło TAURON Polska Energia SA. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts