Wiadomości Branżowe

Zmiany w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Centrum Finansowego Banku BPS

W dniu 8 października 2013 r. w Centrum Finansowym Banku BPS, spółce notowanej na NewConnect, nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej i Zarządu. Przewodniczącym Rady Nadzorczej został Witold Baran. Z Zarządu odeszła dotychczasowa Prezes Joanna Nowicka-Kempny. Obecnie w skład Zarządu wchodzą: Prezes Zarządu Jerzy Tofil, Wiceprezes Zarządu Jacek Andrzej Goszczyński oraz Wiceprezes Zarządu Roman Parzniewski.

Jerzy Tofil jest radcą prawnym i absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Z sektorem finansowym związany jest od 20 lat. Doświadczenia zawodowe zdobywał m. in. w Powszechnym Banku Kredytowym, Banku BGŻ, Banku BPH oraz w PEKAO Banku Hipotecznym. Jest specjalistą w obszarze prawa bankowego, cywilnego i handlowego, organizacji procesów kredytowych,  ze szczególnym uwzględnieniem finansowania nieruchomości oraz  rynku instrumentów dłużnych. Poprzednio sprawował funkcję Dyrektora Departamentu Prawnego Banku Polskiej Spółdzielczości oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej CF BPS. 

Do Zarządu spółki dołączył także Jacek Andrzej Goszczyński, który pełni funkcję Wiceprezesa. Jacek Andrzej Goszczyński jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej i Doktorem Nauk Technicznych w dziedzinie Mechanika. Doświadczenie zdobywał m.in. w spółce Nafta Polska, Ministerstwie Skarbu Państwa, i Agencji Rozwoju Przemysłu i Towarowej Giełdzie Energii.

Roman Parzniewski, pełniący do tej pory funkcję Wiceprezesa Zarządu pozostaje na swoim stanowisku.

O spółce:

Centrum Finansowe Banku BPS to spółka z Grupy BPS, powstała w 2008 roku. Firma zajmuje się zarządzaniem należnościami nieregularnymi, w ramach którego świadczy usługi windykacji i restrukturyzacji na zlecenie, a także odzyskuje wierzytelności na własny rachunek. Specjalizuje się w windykacji bankowych należności gospodarczych, posiadając w tym zakresie wieloletnie doświadczenie. Spółka posiada licencję na zarządzanie wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych, którą uzyskała w 2011 roku. Od 6 grudnia 2011 roku Centrum Finansowe Banku BPS notowane jest na rynku NewConnect.

Centrum Finansowe BPS było pierwszą bankową spółka windykacyjną w Polsce. Jest laureatem wielu konkursów Lider Rynku i Euro Leader, otrzymała po raz drugi tytuł Gepard Biznes oraz wyróżnienia w konkursie „Mama w pracy”. Centrum jest członkiem Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. 

Źródło Centrum Finansowe Banku BPS. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy