Wiadomości Branżowe

Spada bezrobocie w Niemczech i w Polsce

Niemiecki rynek pracy europejską potęgą jest i basta. Symptomy poprawy sytuacji widać także w Polsce, choć daleko nam do lat, w których to pracownicy dyktowali warunki pracodawcom.

Niemiecki Federalny Urząd Pracy poinformował dziś, że w największej gospodarce strefy euro, wyrównany sezonowo wskaźnik stopy bezrobocia przyjął w marcu wartość 6,4%, wobec 6,5% w lutym. Ten wynik, to najniższy odczyt od momentu zjednoczenia Niemiec w 1990 r.

– Niskie bezrobocie w Niemczech, to dobra wiadomość dla Polski – im lepsza kondycja naszego głównego partnera handlowego, tym większe prawdopodobieństwo, że nasza gospodarka na tym skorzysta. Niemcy zatrudniają, a to znaczy, że będą też kupować, m.in. polskie produkty. Polskie firmy, których rynkiem zbytu są Niemcy, mogą liczyć na powiększenia portfela zamówień – komentuje Łukasz Piechowiak, główny ekonomista Bankier.pl.

W Polsce najlepiej od 6 lat

O poprawie sytuacji, także na polskim rynku pracy, świadczą dane opublikowane dziś przez Eurostat. Obliczana przez europejskich statystyków lutowa stopa bezrobocia wyniosła 7,8%. Po raz ostatni tak niski wynik odnotowano w Polsce w lutym 2009 r.

– Statystyki Eurostatu sugerują, że stoimy na progu rynku pracownika. W latach 2007-08 to pracownicy dyktowali warunki na rynku pracy, a przedsiębiorcy mieli problemy ze znalezieniem siły roboczej i byli zmuszeni do zdecydowanych podwyżek wynagrodzeń – zauważa Krzysztof Kolany, główny analityk Bankier.pl.

Warto pamiętać, że Eurostat posługuje się badaniem ankietowym (BAEL), a nie oficjalnymi danymi z urzędów pracy. Bezrobocie rejestrowe wykazywane przez Główny Urząd Statystyczny wyniosło w lutym 12%.

– Obecnie jednak sytuacja na rynku pracy w niczym nie przypomina tej sprzed 8 lat. Płace rosną średnio po ok. 3% rocznie, co przy uwzględnieniu deflacji cenowej, realnie daje całkiem przyzwoity wynik rzędu 4-5%. Niemniej jednak w latach 2007-08 wynagrodzenia wzrastały realnie o  6-8%, a zatrudnienie w sektorze dużych przedsiębiorstw rosło w tempie 5-6%, podczas gdy obecnie o nieco ponad 1%. Oznacza to, że sytuacja pracownika na polskim rynku pracy poprawia się, ale najniższa od 6 lat stopa bezrobocia nie jest tożsama z dyktatem pracowników. Może to i lepiej, ponieważ gwałtowne boomy niemal zawsze kończą się równie ostrym załamaniem, jak w roku 2009 r. – dodaje Kolany.

Więcej na ten temat: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Niemcy-stopa-bezrobocia-najnizsza-w-najnowszej-historii-7243857.html


dostarczył infoWire.pl

Źródło Bankier.pl. Dostarczył

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy