Wiadomości Branżowe

Samsung Electronics ogłasza wyniki za pierwszy kwartał

Firma Samsung Electronics Co., Ltd. ogłosiła wyniki finansowe za I kwartał zakończony w dniu 31 marca 2015 r. Przychody Samsung w minionym kwartale wyniosły 47,12 bilionów wonów koreańskich (KRW), co stanowi spadek o 11 procent w stosunku do poprzedniego kwartału, natomiast zysk z działalności operacyjnej w tym samym czasie wyniósł 5,98 bln KRW i był wyższy o 690 mld KRW w

Firma Samsung Electronics Co., Ltd. ogłosiła wyniki finansowe za I kwartał zakończony w dniu 31 marca 2015 r. Przychody Samsung w minionym kwartale wyniosły 47,12 bilionów wonów koreańskich (KRW), co stanowi spadek o 11 procent w stosunku do poprzedniego kwartału, natomiast zysk z działalności operacyjnej w tym samym czasie wyniósł 5,98 bln KRW i był wyższy o 690 mld KRW w porównaniu z IV kwartałem ubiegłego roku. W prognozie zysków opublikowanej 7 kwietnia 2015 r. Samsung szacował, że skonsolidowane przychody w I kwartale wyniosą około 47 bln KRW, a skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej osiągnie około 5,9 bln KRW.

W pierwszym kwartale odnotowano wzrost w działach Device Solutions (DS) oraz IT & Mobile Communications (IM). Jednostka Memory kontynuowała przyspieszanie migracji do technologii 20‑nanometrowej w produkcji pamięci DRAM; zwiększyła się także sprzedaż pamięci DDR4/LPDDR4 do urządzeń mobilnych i serwerów. W segmencie Display Panel odnotowano wzrost zysku dzięki większej sprzedaży paneli OLED do smartfonów i paneli LCD do telewizorów wysokiej klasy. Wzrost zysku miał miejsce także w jednostce Mobile i był związany z wyższą sprzedażą nowych smartfonów w segmentach średnim i niskim przy spadających nakładach na marketing.

W drugim kwartale firma spodziewa się wzrostu ogólnego zysku w porównaniu z poprzednim kwartałem, mimo oczekiwanego wzrostu nakładów na marketing. W związku ze szczytową fazą cyklu sprzedaży smartfonów klasy premium dział DS spodziewa się zwiększonego popytu na produkty półprzewodnikowe. Jednostka System LSI oczekuje poprawy ogólnych wyników biznesowych dzięki zwiększeniu dostaw 14‑nanometrowych procesorów aplikacyjnych. W segmencie Display Panel oczekuje się, że sprzedaż smartfonów i telewizorów spowoduje znaczący wzrost zysków ze sprzedaży paneli OLED i LCD. Rosnąca globalna sprzedaż modeli Galaxy S6 i S6 Edge powinna wpłynąć na wzrost zysków działu IM. Również w dziale Consumer Electronics (CE) spodziewana jest poprawa wyników w związku z sezonowym wzrostem sprzedaży klimatyzatorów, a także oczekiwanym wzrostem sprzedaży flagowych modeli telewizorów SUHD.

Jeżeli chodzi o dalszą część roku 2015, mimo silnej sezonowości oczekuje się zaostrzenia konkurencji w sprzedaży odbiorników. Istnieje także ryzyko spadku popytu w związku ze słabością euro oraz walut rynków wschodzących. W jednostce odpowiedzialnej za dostawy podzespołów, mimo spodziewanej stabilizacji podaży i popytu, obawiamy się, że słaby popyt na odbiorniki i wzrost popytu na panele LCD mogą negatywnie wpłynąć na poziom zysku. Mimo typowego dla branży technologii informatycznych (IT) podziału na słabą pod względem wyników pierwszą połowę roku i dużo lepszą drugą połowę roku, różnice między tymi okresami w 2015 roku mogą być mniej wyraźne.

Nakłady inwestycyjne (CAPEX) w I kwartale 2015 roku wyniosły 7,2 bln KRW, z czego 4,4 bln KRW przypadało na jednostkę Semiconductor, a 500 mld KRW na segment Display Panel. Mimo że oczekujemy, iż łączne nakłady inwestycyjne utrzymają się na podobnym poziomie jak w 2014 roku, zdecydowanie trzeba także liczyć się z możliwością ich wzrostu. CAPEX będą korygowane stosownie do sytuacji makroekonomicznej oraz sytuacji na rynkach, na których działają poszczególne jednostki firmy.

A to już wiesz?  Żywność, odzież i obuwie tańsze. Paliwo drożeje

Wzmocnienie działu półprzewodników (Semiconductor) dzięki ofercie unikatowych produktów

Jednostka odpowiedzialna za półprzewodniki (Semiconductors) odnotowała w I kwartale skonsolidowane przychody w kwocie 10,27 bln KRW oraz zysk z działalności operacyjnej wynoszący 2,93 bln KRW.

Mimo że pierwszy kwartał jest zasadniczo gorszy dla produktów DRAM, popyt utrzymał się na wysokim poziomie w związku z premierami smartfonów i zapotrzebowaniem na serwery do centrów danych. Przyspieszenie migracji do technologii 20‑nanometrowej oraz sprzedaż unikatowych produktów, z DDR4 i LPDDR4 na czele, zagwarantowały rentowność.

Utrzymuje się także duży popyt na produkty NAND, wynikający z rosnącej gęstości pamięci w smartfonach oraz premier rynkowych komputerów osobistych z dyskami SSD dla najbardziej wymagających użytkowników. Firma zagwarantowała sobie konkurencyjność kosztową produktów NAND oraz zwiększoną sprzedaż rozwiązań opartych na SSD i UFS.

Mimo sezonowego spadku przychodów w jednostce System LSI poprawiła się jej rentowność w związku z uruchomieniem produkcji 14‑nanometrowych procesorów aplikacyjnych do urządzeń mobilnych.

Perspektywy wzrostu sprzedaży flagowych smartfonów są dobre. Specyfikacje smartfonów stają się coraz bardziej zaawansowane, co pozwala również oczekiwać wzrostu popytu na mikroprocesory do urządzeń mobilnych. To samo dotyczy mikroprocesorów do serwerów w związku z rozwojem nowych platform serwerowych i rosnącą popularnością dysków SSD wśród odbiorców z sektora przedsiębiorstw. Firma zamierza nadal ograniczać koszty poprzez rozszerzanie migracji do technologii 20‑nanometrowej oraz zagwarantować rentowność poprzez zwiększenie sprzedaży unikatowych produktów, takich jak pamięci DDR4/LPDDR4. Ponadto oczekuje się wzrostu konkurencyjności produktów NAND z uwagi na migrację do klasy 10‑nanometrowej, zwiększenia sprzedaży wysokopojemnych UFS do urządzeń mobilnych oraz zwiększenia sprzedaży dysków SSD opartych na technologii NAND 3D do komputerów i serwerów.

Jednostka System LSI spodziewa się natomiast zwiększenia podaży 14‑nanometrowych procesorów aplikacyjnych do urządzeń mobilnych, w tym do nowych flagowych smartfonów, oraz konieczności aktywnej reakcji na rosnący popyt na produkty LSI, w tym matryce obrazu CMOS i DDI. Jednostka System LSI będzie starała się odzyskać rentowność dzięki stabilnym dostawom produktów 14‑nanometrowych oraz zwiększonej sprzedaży wysokowartościowych produktów LSI. Będzie także pracowała nad dywersyfikacją bazy klientów zlecających produkcję układów scalonych w celu umocnienia swoich fundamentów przyszłego wzrostu.

Rozszerzenie oferty produktów premium w segmencie Display Panel

A to już wiesz?  Tradycyjna gotówka w płatnościach wciąż degraduje plastikową kartę

W segmencie Display Panel firma odnotowała w I kwartale skonsolidowane przychody w kwocie 6,85 bln KRW oraz zysk z działalności operacyjnej w wysokości 520 mld KRW. Mimo sezonowości oraz zmniejszenia wolumenu dostaw paneli do telewizorów, rentowność produkcji paneli LCD utrzymywała się na dobrym poziomie dzięki wzrostowi sprzedaży paneli do telewizorów wysokiej klasy, takich jak odbiorniki UHD. W porównaniu z poprzednim kwartałem poprawiły się zyski w segmencie paneli OLED w związku z rosnącą sprzedażą wyświetlaczy do smartfonów z najwyższej półki.

W drugim kwartale zyski ze sprzedaży paneli LCD powinny pozostać na wysokim poziomie ze względu na rosnącą sprzedaż produktów klasy premium, takich jak panele do telewizorów z ekranami UHD, zakrzywionymi i o przekątnej powyżej 60 cali. Mimo zwiększonego zapotrzebowania na panele OLED, wynikającego z popularności najdroższych smartfonów, zyski ze sprzedaży tych paneli nie wzrosną znacząco ze względu na niezbędne koszty związane z uruchomieniem nowej linii produkcyjnej A3.

W II połowie 2015 r. szans należy upatrywać w ewentualnym wzroście na rynku paneli UHD oraz trendach w kierunku zwiększania rozmiaru ekranów. Istnieją jednak czynniki ryzyka, takie jak wpływ zmian kursów walut na popyt wśród konsumentów na telewizory i smartfony oraz zwiększanie mocy produkcyjnych w całej branży wyświetlaczy. W odpowiedzi na tę sytuację segment Display Panel będzie starał się poprawiać rentowność poprzez wzmacnianie oferty produktów LCD klasy premium, w tym ekranów zakrzywionych i o bardzo dużej przekątnej, a także oferty produktów dla najmniej wymagających użytkowników. Można spodziewać się poprawy rentowności w segmencie paneli OLED dzięki ofercie obejmującej podzespoły do smartfonów ze wszystkich przedziałów cenowych. Firma wzmocni swoją pozycję lidera dzięki masowej produkcji elastycznych wyświetlaczy, które powinny stać się głównym motorem wzrostu w średnim i długim okresie.

Wzrost sprzedaży, niższe koszty i poprawa rentowności w dziale IM

Dział IM odnotował w I kwartale skonsolidowane przychody w kwocie 25,89 bln KRW oraz zysk z działalności operacyjnej wynoszący 2,74 bln KRW.

Wzrosła sprzedaż smartfonów w ujęciu kwartał do kwartału. Niestety spadek sprzedaży tabletów i tradycyjnych telefonów połączony z niższymi średnimi cenami sprzedaży skutkuje minimalnym obniżeniem przychodów. Poprawiły się jednak zyski – za sprawą bardziej efektywnego zarządzania nakładami na marketing, wzrostu sprzedaży smartfonów ze średniego segmentu, w tym z serii Galaxy A, oraz uatrakcyjnienia oferty w segmencie premium w związku z wprowadzeniem modeli Galaxy S6 i S6 Edge.

W drugim kwartale popyt na smartfony i tablety powinien utrzymać się na podobnym poziomie, jak w pierwszym kwartale. Globalne wprowadzenie modeli Galaxy S6 i S6 Edge powinno przyczynić się do zwiększenia globalnej sprzedaży, tym bardziej, że obydwa modele spotkały się z pozytywnym przyjęciem na rynku. Niestety łączne dostawy smartfonów utrzymają się raczej na tym samym poziomie, co w pierwszym kwartale, z uwagi na spodziewany spadek sprzedaży w średnim i niskim segmencie oraz wzrost nakładów na marketing związany z globalnym wprowadzeniem modeli Galaxy S6 i S6 Edge.

A to już wiesz?  LZMO podwoiło przychody ze sprzedaży w 2013 r.

W 2015 roku należy spodziewać się kontynuacji wzrostu za sprawą wzrostu na wschodzących rynkach smartfonów, takich jak Chiny i Indie, a także globalnej rozbudowy sieci LTE. Wyzwaniami mogą okazać się jednak zwiększona konkurencja w średnim i niskim segmencie rynku oraz ewentualny spadek popytu wynikający z niekorzystnych zmian kursów walutowych w niektórych regionach.

Dział IM będzie starał się wpłynąć na wzrost sprzedaży smartfonów w 2015 roku poprzez wzmacnianie swojej pozycji lidera w segmencie smartfonów klasy premium oraz aktywne reagowanie na wzrost w segmencie średnim i niskim poprzez udoskonalanie asortymentu produktów. Ogólna racjonalizacja kosztów we wszystkich obszarach, w tym w dziedzinie badań i rozwoju oraz marketingu, powinna przyczynić się do poprawy rentowności.

Kompleksowa oferta telewizorów UHD jako sposób na umocnienie pozycji lidera rynku

W dziale CE obejmującym jednostki Visual Display (VD), Digital Appliances (DA), Printing Solutions oraz Health and Medical Equipment (HME) firma odnotowała w I kwartale skonsolidowane przychody w kwocie 10,26 bln KRW oraz zysk z działalności operacyjnej w wysokości 140 mld KRW

Zmniejszenie popytu na płaskoekranowe telewizory w pierwszym kwartale to efekt nie tylko tradycyjnej sezonowości, ale także spadających kursów walut krajów europejskich, Rosji i Brazylii. Silny dolar i wynikający z tego wzrost kosztów materiałów dodatkowo powiększyły straty. Z kolei jednostka DA odnotowała wzrost zysku w ujęciu rok do roku dzięki zwiększeniu sprzedaży produktów klasy premium, takich jak urządzenia z serii Chef Collection.

W drugim kwartale popyt na telewizory płaskoekranowe powinien utrzymać się na niezmienionym poziomie. Oczekuje się natomiast dalszego wzrostu na rynku telewizorów UHD.

Samsung Electronics będzie zwiększał sprzedaż najwyższych modeli telewizorów SUHD, rozbudowując również ofertę modeli z ekranami UDF i zwiększając rentowność. Ponadto Samsung będzie wzbogacał regionalne oferty modeli, aktywnie reagując na popyt zgłaszany przez rynki wschodzące. Jednostka DA będzie aktywnie przygotowywała się do sezonowego szczytu sprzedaży klimatyzatorów, a nowe modele tych produktów powinny przyczynić się do poprawy jej wyników biznesowych.

# # #

* Uwaga: Szczegółowe informacje na temat inwestycji Samsung Electronics i stopy zwrotu dla akcjonariuszy zostaną opublikowane po złożeniu odpowiednich sprawozdań w krajowym organie regulacyjnym, przed telekonferencją nt. zysków w III kwartale.

 dostarczył infoWire.pl

Źródło Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.. Dostarczył

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy