Biznes Firma

Sąd zatwierdził układ z wierzycielami TXM

Data publikacji: 2020-06-17
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Sąd zatwierdził układ z wierzycielami TXM
Kategoria: BIZNES, Firma

Spółka TXM w restrukturyzacji, zarządzająca siecią sklepów dyskontowych osiągnęła kolejny kamień milowy w prowadzonym procesie naprawczym.

Sąd zatwierdził układ z wierzycielami TXM BIZNES, Firma - Spółka TXM w restrukturyzacji, zarządzająca siecią sklepów dyskontowych osiągnęła kolejny kamień milowy w prowadzonym procesie naprawczym.

Spółka TXM w restrukturyzacji, zarządzająca siecią sklepów dyskontowych osiągnęła kolejny kamień milowy w prowadzonym procesie naprawczym. Zatwierdzenie układu z wierzycielami oznacza, że  zyskał on zarówno aprobatę ze strony większości wierzycieli, ale także że jest zgodnym z prawem. Oznacza to jedocześnie, że postępowanie restrukturyzacyjne zostanie formalnie zakończone i TXM wejdzie w etap wykonywania układu.

 

„Zatwierdzenie układu z wierzycielami jest dla nas szczególnie ważnym momentem prowadzonego postępowania restrukturyzacyjnego. W naszej opinii to bardzo duży sukces zarówno dla naszych Wierzycieli, którzy zdecydowaną większością go popierali, instytucji finansowych, które dobrowolnie przystąpiły do niego częścią swoich wierzytelności, jaki i samej Spółki. Musimy również pamiętać, że proces głosowania jaki i zatwierdzanie układu odbywało się już w innym otoczeniu i rzeczywistości rynkowej – tym bardziej cieszy nas ten sukces. Dziś jest dla nas jasne, że jest to kolejny bardzo ważny kamień milowy w całym procesie, a nie jego koniec. Jednak bardzo istotnie zwiększa on powodzenie wdrażanego programu naprawczego” – powiedział Marcin Łużniak, Wiceprezes Zarządu TXM S.A. w restrukturyzacji.

Sąd Restrukturyzacyjny – Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych zatwierdził układ z wierzycielami przyjęty w toku przyspieszonego postępowania układowego, toczącego się wobec TXM S.A. W wygłoszonym uzasadnieniu stwierdził, że układ nie narusza prawa, ani też nie zachodzi przesłanka oczywistej niewykonalności układu.. 

Warunki układu zakładają, że należności głównych wierzycieli zostaną objęte konwersją na akcje TXM w wysokości 65% ich wartości. „Poprzez konwersję wierzytelności na akcje, zapewnione zostanie głównym wierzycielom, zwłaszcza z grupy dostawców towarowych, poczucie właścicielskie w stosunku do TXM. Dla większości z nich możliwość dystrybucji produktów poprzez sieć TXM jest bardzo istotnym aspektem funkcjonowania ich autonomicznych biznesów” – podkreślił Marcin Łużniak.

Łączna wartość wierzytelności objętych układem wynosi 122 mln zł, z czego prawie 70 mln zł zostanie skonwertowane na akcje TXM, 16 mln zł zostanie umorzona, a pozostałe będzie spłacone w ustalonych ratach do końca 2026 roku.

„Dziś kluczowa dla nas jest odbudowa zakładanych poziomów sprzedaży, kontynowanie procesów optymalizacji kosztów w reakcji na nową rzeczywistość rynkową, jaka nastąpiła w marcu. Ale dziś jesteśmy tutaj ostrożnymi optymistami” – dodaje Agnieszka Smarzyńska Wiceprezes Zarządu TXM S.A. w restrukturyzacji.

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Sąd zatwierdził układ z wierzycielami TXM BIZNES, Firma - Spółka TXM w restrukturyzacji, zarządzająca siecią sklepów dyskontowych osiągnęła kolejny kamień milowy w prowadzonym procesie naprawczym.
Hashtagi: #BIZNES #Firma

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy