Dopłaty

Program Łatwy Eksport

Program poręczeniowo–ubezpieczeniowy „Łatwy Eksport” został przygotowany przez KUKE i Bank Gospodarstwa Krajowego. Jest on dla tych, którzy eksportują towar i nie posiadają możliwości przedstawienia bankowi

Program poręczeniowo–ubezpieczeniowy „Łatwy Eksport” został przygotowany przez KUKE i Bank Gospodarstwa Krajowego. Jest on dla tych, którzy eksportują towar i nie posiadają możliwości przedstawienia bankowi odpowiednich zabezpieczeń.

Należności eksportowe powstałe z tytułu dostaw towarów lub wykonania usług z zapłatą w kredycie do 2 lat (ryzyko kredytu).

A to już wiesz?  Firmy ostrożnie patrzą w przyszłość

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy