Biznes Fundusze unijne

Niska skuteczność polskich firm w walce o europejskie granty

Data publikacji: 2015-01-13
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Niska skuteczność polskich firm w walce o europejskie granty
Kategoria: BIZNES, Fundusze unijne

Komisja Europejska ogłosiła wyniki kolejnego konkursu w ramach Instrumentu dla MŚP. Polska pozyskała grant na jeden projekt, można zauważyć duże sukcesy Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Włoch

Niska skuteczność polskich firm w walce o europejskie granty BIZNES, Fundusze unijne - Komisja Europejska ogłosiła wyniki kolejnego konkursu w ramach Instrumentu dla MŚP. Polska pozyskała grant na jeden projekt, można zauważyć duże sukcesy Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Włoch

                                                                          

We wrześniowo-październikowej edycji Instrumentu europejskie firmy złożyły 2542 wnioski o dofinansowanie. 277 przedsiębiorstw pozyskało granty. Doświadczenie z poprzednich programów europejskich pomaga osiągnąć sukces – liderami w pozyskiwaniu dotacji na innowacje są Hiszpania, Włochy i Wielka Brytania.

Do tej pory opublikowane zostały wyniki 3 rozdań Instrumentu dla MŚP w ramach programu Horyzont 2020.  W każdym z konkursów konsekwentnie najwięcej wniosków o dofinansowanie pochodziło z przedsiębiorstw z największych krajów członkowskich. Najbardziej aktywnym krajem we wszystkich rozdaniach okazały się Włochy a tuż za nimi Hiszpania, Wielka Brytania, Francja i Niemcy.
 

Granty z europejskiego programu wspierającego innowacje Instrument dla MŚP przyznawane są dla projektów w dwóch fazach rozwojowych. Pomysły w Fazie 1 mogą pozyskać dotację w wysokości 50 tysięcy euro. Projekty bardziej rozwinięte, wpisujące się w wymagania Fazy 2 mogą liczyć na większe wsparcie: do 5 milionów euro w sektorze zdrowie oraz do 2,5 miliona euro w pozostałych sektorach.

W Fazie 1 liderami wciąż Hiszpania, Włochy i Wielka Brytania.

W rozdaniu wrześniowo-październikowym złożono 1944 wnioski, z czego tylko 237 spełniało wszystkie wymagane kryteria. Prawie 9 milionów euro zostało rozdzielone między 178 najlepszych projektów, które będą realizowane przez 199 firm z 25 krajów. Najwięcej grantów pozyskały firmy z Włoch – 36, Hiszpanii – 31 oraz Wielkiej Brytanii – 19. Żadne z polskich przedsiębiorstw nie otrzymało dotacji.

W obu dotychczasowych rozdaniach Fazy 1 najlepiej wypada Hiszpania, gdzie dofinansowania pozyskały łącznie aż 72 firmy. Bardzo dobrze wyglądają również Włochy z 59 firmami nagrodzonymi i Wielka Brytania z 46. Te trzy kraje mają imponujące wyniki – zdobyły łącznie prawie 50% budżetu Fazy 1. Druga połowa budżetu została rozdzielona między pozostałe 22 kraje.

"Od lat współpracujemy z firmami hiszpańskimi przy programach finansowanych bezpośrednio z Komisji Europejskiej. Bardzo ważny jest mocny pomysł, ale bez dobrego zaprezentowania się, wręcz zareklamowania we wniosku, nie ma co liczyć na dotację." – mówi Alicja Grzegorzek z Ateknea Solutions, międzynarodowej firmy pomagającej pozyskać dotacje z Instrumentu. – "Hiszpanie najpierw przeprowadzają dokładny research, żeby upewnić się, że pomysł jest innowacyjny w skali europejskiej. Przygotowują solidny biznesplan i mają jasny pomysł na komercjalizację. Bardzo często korzystają ze wsparcia firm, które specjalizują się w pisaniu wniosków – żeby wniosek formalnie i merytorycznie był na wysokim poziomie. Wyniki mają najlepsze w Europie."

Pierwsze wyniki dla projektów w Fazie 2

Było to pierwsze ogłoszenie wyników dla projektów w Fazie 2, w której złożono 580 wniosków. Ponad 108 milionów euro trafi do 78 przedsiębiorstw z 18 krajów. Poza grantem każda z firm będzie mogła skorzystać z 12 dni bussines coachingu.

Najskuteczniejsze, podobnie jak w Fazie 1, okazały się tzw. stare kraje unii europejskiej – aż 70% budżetu trafiło do: Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii, Hiszpanii, Szwecji i Niemiec. Pozostałymi 30 milionami euro podzieliły się przedsiębiorstwa z 12 krajów, w tym Polski. Wielka Brytania, pomimo eurosceptycznego wizerunku, jest największym beneficjentem tej fazy z grantami o łącznej wartości 17 milionów euro.  Polskie konsorcjum firm OptiNav i SKA pozyskało dotację w wysokości 0,6 miliona euro.

Polska na tle innych krajów

Polskie MŚP z każdym konkursem są coraz aktywniejsze w staraniach o dofinansowanie z Instrumentu dla MŚP. W trzech konkursach Fazy 1 polskie MŚP złożyły ponad 260 wniosków, a w ramach Fazy 2 były to 32 wnioski. Na 333 projekty Fazy 1 sfinansowane w całej Europie tylko 1 wniosek pochodzi z Polski. W przypadku Fazy 2, w której beneficjentami zostało 78 MŚP z różnych krajów europejskich, tylko 2 są polskimi firmami, które wspólnie będą realizować jeden projekt. 

"Wielu ekspertów załamuje ręce na słabymi wynikami polskich firm w Instrumencie. W dużej mierze wynikają one to z braku doświadczenia – polscy przedsiębiorcy przygotowują wnioski do Instrumentu analogicznie, jak na poziomie krajowym. A to niestety nie wystarcza, bo konkurują z dużo bardziej doświadczonymi graczami z całej Europy. – mówi Grzegorzek. – Trudno tu kogokolwiek winić, nasi przedsiębiorcy nie mieli okazji przejść przez programy europejskie i poznać ich specyfiki. Brakuje również wsparcia firm doradczych mających realne doświadczenie z poprzednich programach Komisji Europejskiej, nie tylko przy pisaniu wniosków. Doświadczenie z poziomu krajowego to zbyt mało." 

 

Nabór wniosków do obu faz Instrumentu jest ciągły, daty graniczne rozdzielają poszczególne konkursy. W 2015 roku przewidziane są 4 daty:  18.03, 17.06, 17.09, 16.12.

 

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Niska skuteczność polskich firm w walce o europejskie granty BIZNES, Fundusze unijne - Komisja Europejska ogłosiła wyniki kolejnego konkursu w ramach Instrumentu dla MŚP. Polska pozyskała grant na jeden projekt, można zauważyć duże sukcesy Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Włoch
Hashtagi: #BIZNES #Fundusze unijne

Similar Posts