Banki

Grupa WARTA zebrała ponad 1 mld zł składki

Przypis składki Grupy Warta w I kwartale 2010 r. wyniósł 1,05 mld zł. Złożyło się na to 499 mln zł składki TUiR Warta oraz 555

Przypis składki Grupy Warta w I kwartale 2010 r. wyniósł 1,05 mld zł. Złożyło się na to 499 mln zł składki TUiR Warta oraz 555 mln zł zebranych przez Towarzystwo życiowe.

TUiR WARTA

Na koniec marca 2010 r. Warta majątkowa odnotowała stratę netto w wysokości 20 mln zł. Wskaźniki bezpieczeństwa finansowego Warty wzrosły istotnie w pierwszym kwartale 2010 roku w stosunku do pierwszego kwartału 2009 roku i kształtują się na poziomie znacznie wyższym od wymogów ustawowych. Na koniec marca bieżącego roku wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi w TUiR WARTA wynosił 242,9%, a wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami 114,3%.

Wynik techniczny w pierwszym kwartale 2010 r. wyniósł -43,7 mln zł. Na taki rezultat wpłynęła ostra zima, która przyczyniła się do wzrostu szkód w ubezpieczeniach komunikacyjnych, majątkowych oraz korporacyjnych. Pomimo wyższych o 12,4 mln zł wypłat odszkodowań i świadczeń w pierwszym kwartale 2010 roku, w stosunku do pierwszego kwartału 2009 roku, spółka poprawiła wynik na działalności technicznej o 74,9 mln zł. Pozytywny wpływ na wynik techniczny miała składka zarobiona na udziale własnym, która na koniec marca 2010 r. ukształtowała się na poziomie 428,2 mln zł, a więc o 1,9% wyższym (o 8 mln zł) niż w I kwartale 2009 r.

Ujemny rezultat z działalności ubezpieczeniowej został częściowo zrekompensowany działalnością inwestycyjną, dzięki czemu Spółce udało się wypracować lepszy wynik finansowy netto w porównaniu do pierwszego kwartału ubiegłego roku.

W pierwszym kwartale 2010 r. Warta odnotowała spadek składki w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, głównie przez silne spowolnienie sprzedaży realizowanej przez kanał Żagla. Jednocześnie Warta odnotowała silny wzrost sprzedaży w ubezpieczeniach korporacyjnych o 8,1% – głównie ubezpieczenia mienia o 10,6% oraz ubezpieczenia budowlano-montażowe o 57,9%, a także w ubezpieczeniach flotowych o 6,5%.

TUnŻ WARTA

W pierwszym kwartale 2010 roku TUnŻ Warta wypracowała 7 mln zł zysku netto, co oznacza utrzymanie wzrostowego trendu wyniku finansowego. Wynik ten w całości został wypracowany na podstawowej działalności ubezpieczeniowej w rezultacie dobrej struktury portfela produktów. Wynik techniczny za pierwszy kwartał 2010 roku wyniósł 10,1 mln zł.

Przypis składki brutto na koniec marca bieżącego roku wyniósł 555 mln zł i pomimo faktu, iż był o 25,8% (173 mln zł) niższy niż w I kwartale 2009 roku, to stanowi nadal wysoki poziom sprzedaży w stosunku do pierwszego kwartału 2008 roku (148 mln zł).

Wysoki poziom przypisu składki to efekt sprzedaży produktu Warty Gwarancja oraz wzrostu sprzedaży bardziej rentownych produktów inwestycyjnych oferowanych w dużej mierze przy współpracy z Kredyt Bankiem.

W pierwszym kwartale 2010 r. Spółka wprowadziła do sprzedaży nowy produkt o charakterze inwestycyjnym Smak Zysku oraz reaktywowała sprzedaż Profit Planu. Przypis z ich sprzedaży w pierwszym kwartale bieżącego roku wyniósł 80 mln zł.

Dobre wyniki sprzedaży, notowane od ośmiu kwartałów, przyczyniły się do wzrostu udziału w rynku Warty Życiowej. Udział ten wyniósł na koniec 2009 r. 8,6%., w porównaniu z 7,5% po czwartym kwartale 2008 r.

Również spółka życiowa, podobnie jak majątkowa, odnotowała istotne wzrosty wskaźników bezpieczeństwa finansowego. Na koniec marca 2010 r. wskaźniki kształtują się na poziomie znacznie wyższym od wymogów ustawowych – wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi wynosił 261,2%, a wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami 113,6%.

http://media.warta.pl/PressOffice/PressRelease.161651.po?changeLocale=PL

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy