Dopłaty Wiadomości Branżowe

Dobry grudzień w Rainbow Tours

Rainbow Tours dokonał podsumowania wyników ze sprzedaży za miesiąc grudzień roku 2011 oraz opublikował informacje dotyczące przychodów ze sprzedaży za okres od pierwszego stycznia do 31 grudnia 2011 roku. Przychody całej Grupy Kapitałowej za rok 2011 wyniosły prawie 455 mln złotych co stanowi wzrost o 41 procent w stosunku do roku 2010.

Jednostkowe przychody ze sprzedaży z tytułu organizacji imprez turystycznych w grudniu 2011 wyniosły 23,1 mln złotych, co w porównaniu z analogicznym okresem w roku 2010 w którym przychody wyniosły 19,7 mln złotych, co stanowi wzrost o 17,3 procent. Przychody ze sprzedaży spółki w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wyniosły 408,1 mln zł i są wyższe o 32,0 %, od przychodów za okres od 1 stycznia – 31 grudnia 2010 roku, które wyniosły 309,1 mln zł.

-Tak dobre wyniki w grudniu zawdzięczamy w dużej mierze sukcesowi przedsprzedaży oferty na lato 2012 oraz przemyślanej kampanii reklamowejmówi Radomir Świderski, PR manager w Rainbow Tours.- Okazuje się również, że nasza bogata oferta egzotyczna oraz wyjazdy narciarskie znalazły swoje szerokie grono odbiorców.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Rainbow Tours s.a. w grudniu wyniosły 26 mln złotych, co w porównaniu z analogicznym okresem w 2010 roku w którym przychody wyniosły 21,1 mln stanowi wzrost sprzedaży o 23,2 procent. Wyniki w okresie od pierwszego stycznia do końca grudnia 2011 roku również wykazały wzrost. W roku 2010 było to 323 mln, natomiast w 2011 455 mln i tym samym są wyższe o 41 %.Znaczący wzrost przychodów w rachunku narastającym wynika z włączenia spółki Bee&Free sp. z o.o. do grupy kapitałowej od 31 grudnia 2010 roku.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy