Biznes Fundusze unijne

ASK4JOB – Konferencja online dot. bezpłatnej ścieżki edukacyjnej

Data publikacji: 2020-08-14
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: ASK4JOB – Konferencja online dot. bezpłatnej ścieżki edukacyjnej
Kategoria: BIZNES, Fundusze unijne

Podczas konferencji przedstawione zostaną rezultaty wypracowane w międzynarodowym konsorcjum, z których już teraz bezpłatnie korzystać mogą doradcy zawodowi, trenerzy i osoby związane z edukacją dorosłych.

ASK4JOB - Konferencja online dot. bezpłatnej ścieżki edukacyjnej BIZNES, Fundusze unijne - Podczas konferencji przedstawione zostaną rezultaty wypracowane w międzynarodowym konsorcjum, z których już teraz bezpłatnie korzystać mogą doradcy zawodowi, trenerzy i osoby związane z edukacją dorosłych.

Zapraszamy na konferencję projektu ASK4JOB!

27 sierpnia w godz. 14:00 – 17:00 zaprezentowane zostaną rezultaty wypracowane w ramach projektu Adult Skills for Job Oriented Breakthrough oraz możliwości bezpłatnego skorzystania z nich przez osoby związane z rozwojem rynku pracy, doradców zawodowych, trenerów i nauczycieli zajmujących się edukacją dorosłych.

ASK4JOB to ścieżka wspierająca rozwój kompetencji cyfrowych i umiejętności poznawczych dla osób dorosłych o niskich kwalifikacjach oraz długotrwale bezrobotnych. ASK4JOB wspiera realizację ukierunkowanych działań w zakresie poradnictwa zawodowego lub identyfikacji ścieżek rozwoju zawodowego i/lub osobistego. Została wypracowana w grupie 11 partnerów z Włoch, Hiszpanii, Turcji, Grecji, Polski, Szwecji, Litwy, Bułgarii oraz Belgii w ramach Programu Erasmus+.

Link do rejestracji oraz program konferencji: https://bit.ly/3kRp1wb

Konferencja odbędzie się w formie online i będzie prowadzona w języku angielskim.

Ścieżka ASK4JOB wdraża Digcomp 2.1, czyli wspólne europejskie ramy kompetencji cyfrowych, poprzez 3 działania:

Test online dot. samooceny;
Kształcenie na odległość w celu poprawy kompetencji cyfrowych i zdolności poznawczych;
Laboratoria mające na celu zwiększanie świadomości na temat kompetencji cyfrowych i sposobów ich wykorzystania w poszukiwaniu pracy i/lub rozwoju kariery;

Chcesz dowiedzieć się więcej nt. metodologii i narzędzi ASK4JOB? Odwiedź stronę internetową projektu (https://www.ask4job.net/), zapoznaj się z jego założeniami dzięki wielojęzycznemu filmikowi lub pobierz "Wytyczne dotyczące wykorzystania ASK4JOB dla doradców zawodowych i nauczycieli/trenerów osób dorosłych" dostępne w języku angielskim.

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
ASK4JOB - Konferencja online dot. bezpłatnej ścieżki edukacyjnej BIZNES, Fundusze unijne - Podczas konferencji przedstawione zostaną rezultaty wypracowane w międzynarodowym konsorcjum, z których już teraz bezpłatnie korzystać mogą doradcy zawodowi, trenerzy i osoby związane z edukacją dorosłych.
Hashtagi: #BIZNES #Fundusze unijne

Similar Posts