Biznes

Umowa faktoringowa na celowniku

Warszawa, 20.09.2018 r.

Rośnie liczba firm, które sięgają po faktoring. Usługa ta na tle innych form finansowania wyróżnia się elastycznością i dostępnością. Firmy faktoringowe przejmują należności na podstawie faktur. Tylko po II kwartale 2018 r. wykupiły wierzytelności na kwotę 6,6 mln. Rozpoczęcie współpracy z faktorem podyktowane jest jednak podpisaniem odpowiedniego porozumienia. Jest ona rodzajem umowy nienazwanej. Oznacza to, że nie jest unormowana ustawowo. Co powinna zawierać i na co warto w niej zwrócić uwagę? Wyjaśnia ekspert z firmy faktoringowej Bibby Financial Services.
Umowa faktoringowa pozwala przedsiębiorcy przenieść na faktora własne wierzytelności. Firma faktoringowa zobowiązuje się natomiast do szybkiego finansowania przedsiębiorcy, prowadzenia wszelkich rozliczeń związanych z wierzytelnościami, administrowania dokumentami oraz – jeżeli jest to konieczne – dochodzenia długu od dłużnika.
Każdorazowe zawarcie umowy faktoringowej poprzedzone jest analizą potencjalnego klienta oraz wszelkich dostarczonych przez niego dokumentów. Proces dostosowywania odpowiedniej oferty związany jest również z analizą kondycji odbiorców – wyjaśnia Jerzy Dąbrowski, Dyrektor Generalny firmy faktoringowej Bibby Financial Services.
Faktoring jest umową między dwoma stronami lecz należy zaznaczyć, że usługa ta ma trójstronny stosunek prawny. Występują w niej trzy podmioty: faktorant, faktor i dłużnik, które przez cały okres trwania umowy starają się zachować dobre relacje. Są one niezbędne do prowadzenia dalszej współpracy. Jakie są ich prawa i obowiązki?
Przedsiębiorca (faktorant) ma prawo do m.in. terminowego otrzymywania środków wynikających ze sprzedaży wierzytelności. Do obowiązków klienta faktoringowego należy m.in. dostarczenie faktorowi niezbędnej dokumentacji dotyczącej transakcji z dłużnikami. A ponadto uiszczanie wszelkich opłat wynikających z umowy oraz dostarczanie elektronicznie faktur wraz z potwierdzeniami odbiorców, stanowiących podstawę finansowania.
Firma faktoringowa (faktor) posiada m.in. prawo do weryfikacji faktoranta pod kątem kondycji finansowej, w tym do sprawdzenia sprawozdań finansowych i poziomu zwrotów towarów. Co więcej, może ona wypowiedzieć umowę faktorantowi, w przypadku naruszenia przez niego jej warunków lub jego pogarszającej się sytuacji finansowej. Pobiera także opłaty wynikające
z umowy faktoringowej. Do obowiązków faktora należy natomiast sumienne wywiązywanie się z ustalonych warunków oraz przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorcy (faktoring pełny).
Ostatnim podmiotem współpracy jest dłużnik – odbiorca – choć nie jest on stroną w umowie faktoringowej wywiera duży wpływ na jej prawidłowe funkcjonowanie. Porozumienie między faktorem a faktorantem zmienia dla niego jedynie odbiorcę należności.
Przedsiębiorcy podpisując umowę powinni zwrócić również uwagę m.in. na takie elementy jak wartość przyznanego limitu finansowania czy określenie waluty, w jakiej prowadzona ma być transakcja. Według Polskiego Związku Faktorów w Polsce najczęściej są one podpisywane w PLN, EUR, USD, GBP, CZK, SEK czy JPY.

Bibby Financial Services (BFS) jest niezależnym partnerem finansowym, którego wybrało ponad 10 000 firm na całym świecie. Dzięki ponad 40 oddziałom w 14 krajach obejmujących Azję, Europę i Amerykę Północną, BFS oferuje wyspecjalizowane i elastyczne usługi walutowe, finansowanie handlu, aktywów i kapitału obrotowego, pomagając firmom rozwijać się na rynku rodzimych oraz międzynarodowym.
Założona w 1982 roku firma BFS jest częścią grupy Bibby Line Group (BLG), zróżnicowanej i perspektywicznej firmy rodzinnej, oferującej indywidualne i elastyczne rozwiązania dla klientów od ponad 200 lat.
W Polsce firma zajmuje się finansowaniem rozwoju biznesu z sektora MŚP. Bibby Financial Services jest obecne od 2002 roku i posiada oddziały w Warszawie, Poznaniu i Katowicach, ale swoim zasięgiem obejmuje cały kraj. Bibby jest członkiem Polskiego Związku Faktorów oraz największego międzynarodowego zrzeszenia faktorów Factors Chain International.
Aby dowiedzieć się więcej o Bibby Financial Services, odwiedź: www.bibbyfinancialservices.pl.
Bibby Line Group to firma o wartości 1,2 miliarda funtów, działająca w ponad 20 krajach. BLF zatrudnia ponad 4500 osób w branżach takich jak handel detaliczny, usługi finansowe, dystrybucja, spedycja, działalność morska i wynajem urządzeń i obiektów. Grupa Bibby Line rozpoczęła działalność w 1807 roku i jest jedną z najdłużej działających rodzinnych firm w Wielkiej Brytanii. Aby dowiedzieć się więcej o firmie Bibby Line Group, odwiedź: www.bibbylinegroup.co.uk.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #BIZNES   #Firma